Är fikarasten betald arbetstid?

|Vi jobbar på egna boenden inom hemtjänsten från 07.30 till 16.30. Vi har en fikarast på 15 minuter på förmiddag-en och sedan en timmes lunch 12.00-13.00. Som det är i dag jobbar vi i ett sträck från 13.00 till 16.30 på eftermiddagen. Jag undrar om man inte har rätt till en fikarast på eftermiddagen? Jag har hört att det är lagstadgat. I så fall jobbar vi gratis 15 minuter om dagen. Det borde vi i så fall få lön för.
Gunilla

SVAR: Raster och pauser regleras i arbetstidslagen. Rast är ett längre avbrott i arbetstiden som till exempel lunchrasten, då arbetstagaren får lämna arbetsplatsen. Arbetstagaren har rätt till en rast efter fem timmars arbete och rasten räknas inte in i arbetstiden.
Förutom rasterna ska arbetsgivaren anordna arbetet så att arbetstagaren kan ta de pauser som behövs. Pausen räknas in i arbetstiden och arbetstagaren får inte lämna arbetsstället under en paus. Din fråga om fikarast är alltså en fråga om ni inte har rätt till en paus på eftermiddagen. Arbetstidslagen säger inget om pausernas längd eller antal, utan bara att man har rätt att koppla av en stund från arbetet när det är möjligt. Vid särskilt ansträngande arbeten (som arbete vid
löpande band), är dock arbetsgiv-aren i vissa fall skyldig att planera in särskilda arbetspauser, exempelvis fem minuter varje timme. Svaret är alltså att det inte finns någon rätt till 15 minuters fikarast, men att ni har rätt att ta kortare pauser under eftermiddagen.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2009-02-10 14:35