Får chefen säga nej till studieledighet?

Min arbetsgivare har rätt att skjuta upp min studieledighet med sex månader om han vill, men gäller detta även vid redan påbörjade studier? Jag har läst i ett år på hög­skola, ska jobba i sommar och arbetsgivaren vägrar ge mig tjänst­ledigt i höst för att fortsätta mina redan påbörjade studier. Jag läser ett treårigt program. Kan arbetsgivaren tvinga mig att säga upp mig för att jag ska kunna fortsätta studera?
Pernilla

svar: Jag uppfattar det som att du sökt studieledigt för ett läsår i taget och att du återgår i tjänst under sommaren. Under dessa förutsättningar har arbetsgiv­aren rätt att tillämpa studie­ledighetslagens regler om arbetsgivarens rätt att skjuta upp den sökta ledigheten.
Du bör ta kontakt med din sektion omedelbart, så de kan hjälpa dig i diskussionerna med din arbetsgivare.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2009-07-13 14:49