Hur länge får jag vara tjänstledig?

|Jag undrar hur länge man får vara tjänstledig från sin tjänst för att prova ett annat arbete inom kommunen? Jag skulle också vilja veta hur många gånger man kan söka och bli beviljad tjänstledighet från sin ordinarie tjänst, för att vikariera på ett annat arbete inom samma kommun?
Peter

SVAR: Vare sig lagen eller det centrala kollektivavtal du omfattas av reglerar dessa frågor. I lag ges arbetstagare rätt att vara tjänstledig under förutsättning att man uppfyller de villkor lagen ställer för detta. Ett exempel är tjänstledighet för att studera, ett annat är tjänstledigt för föräldraledighet.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2010-12-16 14:45