Kommunal

Vad tycker du om ditt fackförbund Kommunal? Vad kan bli bättre? Är avgiften för hög? Hur ska nya medlemmar värvas?

Kommentarer

Utvecklingen i Sverige går just nu tillbaka, vi är på väg mot ett lort-Sverige med gigantiska klassklyftor. Daglönarna är tillbaka och borgerliga partiledare propagerar för slavlöner. Samtidigt blir också trångboddhet och bostadsbrist vanligare. Högerns korståg mot ett jämlikt Sverige utkämpas på två fronter, på arbetet och i bostaden.
För att stoppa den här utvecklingen måste de svenska fackföreningarna engagera sig i bostadspolitiken.
I § 2 mom 2 i Kommunals stadgar står det att "Kommunal ska arbeta för medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor i samhället...".
Med tanke på hur dagens bostadspolitik ser ut i storstadsregionerna är det hög tid att Kommunal lever upp till den här paragrafen. Ombildningar, utförsäljning av allmännyttan, hot om marknadshyror och brist på hyresrätter är företeelser som slår hårt mot just arbetare i LO-familjen och deras barn!
En hundralapp mer i månaden är en fjärt i universum om det inte finns bostäder till oss och framtida generationer!

Dessutom finns det en nationalekonomisk aspekt på bostadspolitiken. Den borgerliga bostadspolitiken har lett till att färre bor i hyresrätt, till förmån för boendeformer som finansieras med banklån. Banklånen i Sverige har nåt rekordnivåer, och vissa europeiska experter tror att vi kan bli nästa krisland.

På första maj vill jag därför se parollen: "Bekämpa 1800-talet! månadslön och förstahandskontrakt!"

En sifo undersökning av tidningen Arbetet har undersökt hur LO:s medlemmar ställer sig till att organisationen är bunden till Socialdemokraterna. 33 procent tycker att det är bra. 67 procent tycker inte det. men ändå tänker de rösta för ett fortsatt stöd. Man blir riktigt mörkrädd när man läser detta. Jag tolkar det som om ledningen inte tror att medlemmarna kan fatta riktiga beslut och att de därför måste köra över sina medlemmar. Hur gör man för att visa sitt missnöje och få sin röst hörd?
Uppenbarligen räcker det inte med att svara på sifos undersökningar eller att skriva här.
Känner en stor vanmakt över beslut som tas över våra huvud.

Efrer att varit medlem och aktiv i Kommunal är jag så besviken.Jjag har varit den som alltid försvarat och sagt att det varit viktigt att vara medlem.När jag nu pga av sjukdom måste byta arbete och sysselsättning , bör jag ju tillhöra rätt förbund. MEN detta visade sig vara mer besvärligt än jag annat. Allt tar sådan tid, man får fel blankett att sända från sektionen. När man väl får iväg den rätta får man vänta och vänta. Jag trodde att man som man gjorde på min tid som aktiv styrelseledamot sammarbetade med Vision. SKTF. Nej nu drar man ut på övergången till sista dagen.
Jag får hoppas att jag hinner sända in denna i tid. Annars råkar jag ut för ett glapp mellan urträde och inträde. Dåligt Kommunal! Är så besviken på det Förbund som jag lagt så mycket tid och energi på

Fick nyss läsa ett förslag på förändrad organisation för oss kommunalare i Stockholm. Demokratin tycks försvinna helt. Kommunsektioner slås ihop och blandas med helt andra verksamheter. Med större sektioner kommer lägre andel av medlemmarna på mötena. Är det demokrati om besluten tas av någon procent av medlemmarna? Om styrelsen utses av någon procent av medlemmarna?
Den föreslagna organisationen gör det dyrare medlemmarna. Om sektionerna är för anställda inom samma kommun så måste kommunen betala verksamheten. Om sektionen är för ett sjukhus så måste sjukhuset betala. Om ett bussbolag blir en sektion så måste de betala för den fackliga verksamheten. Med förslaget kommer medlemmarna få betala mer och arbetsgivarna mindre.
Kommunalare i privata bolag egna klubbar och sektioner. Varje kommun vara egna sektioner. Det lockar fler medlemmar till aktivitet om det rör den egna verksamheten.
I Stockholms stad bör sektionerna bli mindre så att frågorna kommer närmare medlemmarna i deras yrke och arbetsplats. Bilda fler klubbar med förhandlingsmandat. En fackförening måste vara medlemmarna, de anställda och förtroendevalda alltid låta medlemmarna bestämma inför förhandlingar och beslut.
Jag hoppas förslaget på nya större sektioner landar i papperskorgen annars riskerar demokratin att hamna där.

Vi har i brevlådan, och i kommunalarbetaren sett reklam för det nya kortet med Mastercardkoppling. Jag bara hoppas att det inte är så att facket har blivit lurade här.
Vad tjänar facket på denna uppgörelse (i pengar)?
Det viktigaste frågan är hur mycket är affärernas inlösenavgift till Swedbank?
Ett vanligt bankkort har inte mycket högre inlösenavgift än 0,6-0,7% medan
ett kreditkort kan ha inlösenavgift upp till 5-6-7%.
Så vad händer...... om massor av kommunalare använder sina kreditkort, så måste affärerna täcka sina kostnader, hur då?................ Jo, ex. höjda matpriser.
Vem är vinnaren? Bankerna vinner igen!
Vem får stå med skammen att ha medverkat till högre matpriser, och högre bonusar till
till bankhöjdarna?

Den viktiga frågan är hur hög är inlösenavgiften (dvs. kortets verkliga avgift)?

Förbundet borde ta till sig alla dessa kritiker, våran nya ordförande Annelie Nordström bör nog titta igenom alla dessa inlägg och få förståelse för att det finns ett lågt förtroende för vårt fack. Det som jag läser här är faktiskt inget ovanligt, menar dock inte inlägg kring fack avgifter.
Om kommunal är intresserad av att ha kvar några medlemmar om ca 10 år så borde man granska sektioner/avdelningar. Att ta del av medlemmarnas erfarenheter ifrån sina sektioner samt AVD runt om i landet är ju en bra början.

Skriv din kommentar