Kontakta oss

Kommunalarbetaren ges ut av Svenska Kommunalarbetareförbundet och utkommer med 21 nummer per år och har en upplaga på 534 900 (TS-kontrollerad 2014).

Tidningen speglar i nyheter, reportage och debatt medlemmarnas villkor och vardag.

Kommunalarbetaren finns också som taltidning, inläst på kassett för synskadade och medlemmar med läs- och skrivsvårigheter.

Ka.se är en självständig nätupplaga som delvis bygger på
tidningens innehåll.
Kommunalarbetaren finns också på
YouTube, Facebook och Twitter.

 

PRENUMERATION OCH MEDLEMSFRÅGOR, KONTAKTA KOMMUNAL: 010-442 70 00 (Adressändring sker automatiskt.)

 

Kontakt

Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Susanna Lundell

Redaktionschef:
Susanne Hultström

Postadress:
Box 209, 101 24 Stockholm

Besöksadress:
Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm 

Telefon: 08-725 52 00

E-post:
kommunalarbetaren@ka.se
webbred@ka.se

För debattartiklar:
asikter@ka.se

 

Vi på redaktionen

Susanna Lundell
Chefredaktör och
ansvarig utgivare
susanna.lundell@ka.se
Telefon: 08-725 52 50
Susanne Hultström
Redaktionschef
susanne.hultstrom@ka.se
Telefon: 08-725 52 51

Cecilia Alstermark
Reporter
cecilia.alstermark@ka.se
Telefon: 08-725 52 52
Catarina Berglund
Reporter och
debattredaktör
catarina.berglund@ka.se
Telefon: 08-725 52 53
Johan Erlandsson
Reporter
johan.erlandsson@ka.se
Telefon: 08-725 52 54
Helena Gunnarsson
Reporter
helena.gunnarsson@ka.se
Telefon: 08-725 52 55
Mats Gustafsson Hedenström
Reporter
mats.gustafsson@ka.se
Telefon: 08-725 52 56
Mira Hjort
Reporter
mira.hjort@ka.se
Telefon: 08-725 52 57
Pernilla Josefsson
Reporter
pernilla.josefsson@ka.se
Telefon: 08-725 52 58
Stephen Lindholm
Reporter
stephen.lindholm@ka.se
Telefon: 08-725 52 59
Elin Steen
Reporter
elin.steen@ka.se
Telefon: 08-725 52 61
Christina Swahn
Reporter
christina.swahn@ka.se
Telefon: 08-725 52 63

Peter Önnestam
Art director
peter.onnestam@ka.se
Telefon: 08-725 52 66

Annika Zeffer
Layout
annika.zeffer@ka.se
Telefon: 08-725 52 62
Simon Rothelius
Webbredaktör
simon.rothelius@ka.se
Telefon: 08-725 52 60
​​ Agneta Hübenette
Sekreterare
agneta.hubenette@ka.se
Telefon: 08-725 52 64