Löner och avtal

OBSERVERA

Tänk på att ändrade lagar och avtal kan ha gjort gamla frågor och svar inaktuella.

LÖNER & AVTAL

LÖNER & AVTAL

Ombudsmän på enheten för arbetsrätt och kollektivavtal och arbetsutvecklingsenheten svarar på frågor om löner, avtal och arbetsvillkor.

A-KASSA

A-KASSA

Anna-Katarina Hammarberg, försäkringsansvarig på Kommunal, svarar på frågor om regler och tolkningar.

ARBETSRÄTT

ARBETSRÄTT

Annett Olofsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd, svarar på frågor om lagar, avtal och arbetsrätt.

KOST & TRÄNING

KOST & TRÄNING

Beatrice Ahlperby, friskvårdare, svarar på frågor om motion, kost och träning.

ARBETSMILJÖ

ARBETSMILJÖ

Anita von Schéele, arbetslivskonsult, svarar på frågor om mobbning och arbetsmiljö.

SJUKREGLER

SJUKREGLER

Magnus Eriksson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, svarar på frågor om sjukförsäkring, arbetsskador och livränta.

TRÄDGÅRD

TRÄDGÅRD

Åke Kestner, trädgårdsmästare, svarar på frågor om växter och odling.

KA-KARTAN

KA-KARTAN

Vad har vi skrivit från dina hemtrakter?