Prenumerera

Kommunalarbetaren utkommer med 21 nummer per år. En helårsprenumeration kostar 350 kronor (inklusive moms).

Enstaka exemplar av Kommunalarbetaren: tidningen gratis - du betalar porto.

Vill du prenumerera eller beställa enstaka nummer av Kommunalarbetaren, kontakta Agneta Hübenette: 08- 725 52 64, agneta.hubenette@ka.se.