Linn Ejdersand/arkiv
Palle Storm. Foto: Linn Ejdersand/arkiv

Äldre väljer bort män och icke-vita

|Äldre kan välja bort personal i äldreomsorgen som är män och inte har vit hud. Ett problem som sällan lyfts högre upp i organisationen. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Palle Storm, som själv har lång erfarenhet från äldreomsorgen, både som vårdbiträde, undersköterska och som biståndshandläggare, blev nyligen klar med avhandlingen ”Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor” på institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet. I avhandlingen har han undersökt villkoren i Sverige och Kanada. Han har intervjuat anställda i äldreomsorgen om deras erfarenheter.

Äldreomsorgen har stora personalbehov och för att klara uppdraget behöver rekryteringen breddas. Andelen män och personer med utländsk bakgrund ökar. Men deras upplevelser har inte diskuterats i någon större utsträckning.

Palle Storms forskning visar att det finns en föreställning om vem som är omsorgsarbetare och att den personen i första hand ses som en svenskfödd kvinna.

– Om de äldre har föreställningar om vem personalen borde vara så kan det bli en krock som det blir upp till personalen att hantera, säger Palle Storm.

Ofta löser personalen det med att byta brukare med varandra.

– Man vill inte att kollegan ska bli utsatt för rasism.

De äldres rätt till inflytande har stärkts, men hur långt ska inflytandet gå. Innebär det att de äldre har rätt att få välja bort personal?

– Man diskuterar inte hur långt inflytandet ska gå. Det lyfts inte i högre upp i personalgruppen, säger Palle Storm.

Palle Storm efterlyser mer värdegrundsarbete i arbetsgrupperna där chefer är med.

– Chefer vet om det här, men man tar för lätt på det. Äldreomsorgen får inte vara en arena för främlingsfientlighet.

Avhandlingen landar i slutsatsen att det behövs tid för att kunna integrera män och utländsk personal. Han tror dock inte på några färdiga lösningar.

– Det här är ett dilemma och det måste få leva. Det är viktigt att lyfta frågan ordentligt. Jag tror inte på att det ska finnas en färdig handbok. Äldreomsorgen kommer alltid att präglas av olika gränsdragningar. Det är viktigt att bygga långsiktiga relationer, säger han.

Palle Storm upplever att situationen sett ungefär likadan ut sedan han började arbeta i äldreomsorgen på 90-talet. Men han märker ett stort intresse för vad hans forskning visar.

– Det bubblar där under, men det har inte riktigt funnits något forum.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Många säger att gamla människor blir så kloka och fina med åren. Jag håller inte med. Dom har ju inte ens lärt sig att hudfärg och var man kommer ifrån inte spelar ngn roll. Man kan vara en lika god människa hur man än ser ut och vilket kön man än tillhör. Detta borde gamla människor känna till med sin gedigna erfarenhet av livet och klokhet som dom tror att dom besitter.

Om det är språkproblem kan man nog diskutera byte av personal. Det är viktigt som personal inom sjukvård o äldreomsorg att man behärskar svenska språket, med tanke på yrket, Vill man byta pga hudfärg är det rasism och rädsla som det gäller att komma över.

Detta är ju inte klokt!
Men man kanske måste förstå dom äldre också.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-06-11. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.