Alliansen vill stänga ny myndighet

|Om Alliansen vinner valet ser det mörkt ut för den nyöppnade Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Till tidningen Arbetarskydd säger företrädare för de borgerliga partierna att myndigheten inte behövs.

Den 1 juni i år startade Myndigheten för arbetsmiljökunskap sin verksamhet i Gävle. Uppgiften är att samla och sprida kunskap om hur arbetsmiljön påverkas när arbetslivet förändras.

Den nya myndigheten verkar gå samma väg som Arbetslivsinstitutet, som de fyra allianspartierna lade ned 2007.

Liberalerna säger till Arbetarskydd att det inte finns något behov av en ny arbetsmiljöenhet och att det bästa är om de frågorna sköts av arbetsmarknadens parter tillsammans med Arbetsmiljöverket.

Moderaterna anser att det räcker att arbetsmiljöfrågor hanteras av  Arbetsmiljöverket och Centerpartiet svara kort och gott ja på frågan om den nya myndigheten bör läggas ned.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Typiskt borgarna!

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-06-29. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.