Allt färre får rätt till a-kassa

|På sex år har andelen arbetslösa som får a--kassa minskat dramatiskt. En LO--rapport visar att sju av tio arbetslösa måste försöka överleva på annat sätt.

I oktober år 2006 fick lite mer än hälften, 52 procent, av de arbetslösa och de med aktivitetsstöd ersättning baserad på a–kasseersättning. Det året vann Alliansen valet. En av regeringens första åtgärder var att försämra a–kassan.

Sex år senare, i oktober år 2012, var det bara 28 procent av de arbetslösa och de med aktivitetsstöd som fick ersättning baserad på a–kasseersättning. Det innebär att mer än en halv miljon arbetslösa har sämre skydd på grund av regeringens ändrade a–kasseregler.
  LO föreslår bättre villkor så att fler får rätt till ersättning, bland annat att 75–dagarsregeln för deltidsarbetslösa slopas, att ett studerandevillkor åter införs samt att taket höjs och medlemsavgiften sänks.

LO–rapporten bygger på statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Inte alls förvånad!

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2013-02-25 16:25