"Arbetarrörelsen ratades av dem med jobb"

|Nästan sex av tio LO-medlemmar visste inte vilken politik Socialdemokraterna gick till val på.
Det visar en LO-undersökning.

– Jag tycker att det är omskakande att vara del i en rörelse som har tappat fotfästet, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström, när hon ombes kommentera siffrorna.
Hon påpekar samtidigt att det krävs mycket analys både hos LO, Socialdemokraterna och hos Kommunal för att förstå hur valet blev som det blev.

LO presenterade vid sitt representantskapsmöte på torsdagen (den 21 oktober) en undersökning som gjorts bland 2 000 LO-medlemmar i den så kallade LO-panelen.
Siffrorna visade bland annat att fler förstod vilken politik Moderaterna gick till val på, 49 procent svarade vet ej på den frågan, jämfört med att 58 procent svarade vet ej på vilken politik S gick till val på.

LO:s repskapsmöte ägnade mycket tid åt självkritik och analys. Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin var inbjuden och fäste uppmärksamheten på en annan siffra, som Socialdemokraterna tagit fram.
Endast 22 procent av de som har ett jobb lade sin röst på S i valet. 32 procent i den gruppen valde Moderaterna.
– Vi är arbetarrörelsen som ratades av dem som har ett jobb, sade Mona Sahlin.
Enligt Sahlin glömde socialdemokraterna till stor del att prata om arbetsvillkoren för dem som har ett arbete: stress, arbetstiderna, de allt tuffare kraven på att prestera i slimmade organisationer.
– En starkare arbetslinje handlar om jobben, men också om jobbet, sade Mona Sahlin.
Mona Sahlin förklarade att det var glädjande att de unga i hög utsträckning valde Socialdemokraterna.
– Vi har ungdomarna med oss och inte minst de unga tjejerna, sade hon.

Men i LO-panelens siffror var det färre bland de unga som valde S, än bland alla totalt: 47 procent av dem under 29 år röstade socialdemokratiskt, mot 55,4 procent bland alla LO-medlemmar. 20, 4 procent av de unga röstade på Moderaterna.
Enligt den bearbetning av SVT:s vallokalsundersökning, som gjordes för Kommunalarbetarens räkning, var det fler röd-gröna röster bland kommunalarna, än i LO-panelen: 73 procent jämfört med, knappt 70 procent i LO-panelen.
Samtidigt valde en lägre andel av kommunalarna att lägga sin röst på Socialdemokraterna, jämfört med alla LO-medlemmar: 51,7 procent, jämfört med 55,4 procent i LO-panelen.
– Det är också fler kommunalare som hört av facket inför valet, än bland alla LO-medlemmar, säger Annelie Nordström.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Mona Sahlin har rätt när hon säger att man glömt bort arbetsvillkoren.
Detta är något som hela arbetarrörelsen har gjort.
Facket står allt för ofta bredvid och ser på när arbetstagarnas förhållanden förvärras.
Allt för ofta avfärdar sektionerna medlemmarnas klagomål som gnäll.
Allt för sällan tar facken striden om den innebär att man stöter på patrull.
Palme sa då han talade om löntagarfonderna 1981 inför LO kongressen att:"I bland, kongress deltagare, är det särskilt viktigt att stå oböjligt fast vid sina grundvärderingar, ibland är det särskilt viktigt att vara tveklöst beredd att ta striden om den striden påtvingas oss".
Vi kan efter två förlorade val för arbetar rörelsen och socialdemokraterna säga att striden har påtvingats oss.
Dags att ta den!

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2010-11-11 16:04