Colourbox
Förbjudet. Foto: Colourbox

Arbetsgivare vill ha dispens från mobilförbud

|Arbetsgivarorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik vill ha dispens från mobilförbudet för sina förare.
– Det måste finnas tid att montera handsfreeutrustning i alla bussar, säger branschutvecklaren Göran Forssén i ett uttalande.

Från och med 1 februari får bilförare inte använda mobiltelefon eller kommunikationsutrustning i handen när de kör. Något som innebär ”mycket stora problem”, enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges Bussföretag. Tillsammans med Svensk Kollektivtrafik vill de därför nu ha ett tillfälligt undantag från förbudet tills handsfree har installerats på alla bussar.

Mats Hansson, huvudskyddsombud för Kommunal på Keolis, som är ett av bussföretagen i Stockholm, håller med om att mobilförbudet blivit ett problem.

– Vi har efterfrågat handsfreeutrustning. Det finns på många andra håll i landet. Som det är nu har vi fått explicita order om att inte svara på anrop om man inte står still. Det har blivit ett bekymmer. Så vi står definitivt bakom en dispens från mobilförbudet.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Vi bussförare har inte haft tillåtelse att tala i telefon eller något annat under körning i modern tid så varför ska man ha dispens??

Dispens, vad är det för trams ?

Arbetsgivarna har ju själva drivit frågan om att vi inte ska prata i kommunikationsutrustning när vi kör och tolkat denna fråga så pass allvarligt att bussförarna nu mer inte ens kan ta emot korta mobilsamtal med handsfree från läkare eller myndighetspersoner som ringer upp en enda gång och i övrigt inte går att nå per telefon då man kör buss på telefontider, för till exempel bokning av en läkartid eller information inför en anhörigs canceroperation.

Varför "snack" om dispens nu, när man redan stängt av en yrkeskår från vad som anses som normal kommunikation och tillgänglighet genom arbetsgivares policy beslut. .... och detta nu också i strid mot både lag och de egna säkerhetsargumenten kring varför vi inte ska befatta oss med kommunikationsutrustning under körning.

Det handlar dessutom inte bara om att handhålla mikrofoner eller inte. Lagens intentioner är att föraren inte ska syssla med kommunikationsutrustning över huvud taget så länge som fordonet är i trafik, vilket inkluderar knapptryckningar på BussPC, utropsmikrofoner, skyltning av bussen och kvittering av meddelanden, då detta stör koncentrationen och synkoncentrationen, och är att jämställa med att sitta och pendla med blicken och skicka SMS via mobiltelefon då fordonet är i trafik.

Att man inte inser att bara tanken på dispens från lagen är horribel, då det i bussbranschen inte handlar om personbilar, utan om stora tunga fordon som måste framföras säkert. Detta då ansvaret är extra stort vid tung trafik, då konsekvenserna kan bli förödande vid en hundra dels sekund kort ouppmärksamhet från föraren vid fel tidpunkt som man inte har facit i för en i efterhand.

Åter igen har man fattat ett beslut utan att tänka på konsekvenserna. I 40 år har man kört med ena handen på ratten och den andra på mikrofon, utan att krocka. Yrkesförare har faktiskt förmågan att göra mer än en sak i taget.
För någon dag sedan tog det 2½ h att få kontakt med trafikledningen och få besked på vart den akut omlagda vägen skulle gå. Japp, jag körde konstant i 2½ h utan att ha så mycket som en minut över vid ändhållplatserna. Att stanna på en hållplats och ropa upp och sedan invänta svar är ingen lösning. Det tar nämligen 3 till 30 minuter innan man får svar på ett anrop. Vill resenärerna sitta kvar och vänta så länge, vill de verkligen bli mer försenade än vanligt?
Det skulle kanske fungera om trafikledarna svarade i samma ögonblick man anropar, när man står på en hållplats, men den svarsresponsen finns inte. Alltså kör man vidare och hoppas de svarar när man har en minut vid en ändhållplats. Vilket än så länge inte hänt, de ropar upp under körning, och då kan man inte svara. Och sedan börjar allt om...
Konsekvensanalys före beslut är det så svårt?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-02-28. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.