Maria Stéen/arkiv
Arbetskläder. Foto: Maria Stéen/arkiv

Arbetsgivaren inte skyldig betala kläder

|Arbetskläder ska användas i hemtjänsten. Men det går inte att kräva att arbetsgivaren ska bekosta kläderna eller tvätta dem. Det har Högsta förvaltningsdomstolen nu slagit fast.

Det hela började med att Kommunals skyddsombud runt om i landet anmälde sina arbetsgivare inom hemtjänst till Arbetsmiljöverket, och krävde arbetskläder. Arbetsmiljöverket ställde krav på flera kommuner att arbetskläder ska användas. Däremot sade myndigheten nej till krav om att arbetsgivaren ska bekosta kläderna. 

Två skyddsombud i Malmö överklagade till Förvaltningsrätten, som gav Arbetsmiljöverket rätt. Nästa instans, Kammarrätten, gick däremot på skyddsombudens linje och menade att det visst går att ställa krav på arbetskläder. Domstolen menade att arbetskläder innebär en kostnad för de anställda som bör omfattas av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.

Malmö kommun överklagade domen till Högsta förvaltningsdomstolen och många har väntat på domstolens utslag då det saknades något vägledande ärende i frågan om arbetskläder. Och nu har Högsta förvaltningsdomstolen alltså upphävt Kammarrättens dom och menar att varken arbetsmiljölagen eller föreskrifter ”uttryckligen reglerar arbetsgivarens ansvar för arbetskläder”. Högsta förvaltningsdomstolen har även fattat beslut i ett ärende där Olivia hemtjänst i Danderyd överklagat ett föreläggande från Arbetsmiljöverket om att arbetsgivaren ska ansvara för tvätt av kläder. Enligt domstolen finns inget stöd i lagen för att kräva detta heller.

 

KA AVSLÖJAR: Många bryter mot lag om arbetskläder

 

Däremot gäller Socialstyrelsens föreskrift sedan årsskiftet. Den innebär att all personal i äldreomsorg och LSS ska bära arbetskläder som enbart får bäras på jobbet och tåla tvätt i 60 grader. Många, men inte alla, kommuner har köpt in arbetskläder till följd av detta. Men inte heller den föreskriften säger att arbetsgivaren ska betala arbetskläderna.

– Nej, det står inte någonstans i lagen. Det vi säger är att det ska finnas arbetskläder. Vem som ska betala får arbetsgivaren själva bedöma, har Axana Haggar på Socialstyrelsen tidigare sagt till KA.

Sophie Thörne, arbetsrättschef på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, välkomnar att det nu finns en vägledande dom.

– Högsta förvaltningsdomstolens dom stämmer överens med den bedömning kommunen och SKL gjorde. Det har funnits fog att få frågan prövad i högsta instans men det har tagit en tid.

Tror du att de kommuner som ännu inte infört arbetskläder nu låter bli?

– Nej, det tror jag inte. Vi har sett att många ändå tillhandahåller eller har fattat beslut om arbetskläder även om det inte är ett krav.

Blir det inte svårt att leva upp till Socialstyrelsens föreskrift, om att bära arbetskläder endast på arbetet, byta varje dag och tvätta i minst 60 grader, om inte arbetsgivaren tillhandahåller kläder och står för tvätt?

– Det tror jag att man kan leva upp till utan att tillhandahålla arbetskläderna. Det är viktigt att efterleva Socialstyrelsens föreskrifter också, den frågan tas inte upp i Högsta förvaltningsdomstolen utan det är bara arbetsmiljöspåret. Man kommer inte undan som vårdgivare att säkerställa att föreskrifterna efterlevs, sedan vilken bedömning man kommer fram till beror väl på verksamheten.

Kommunals ombudsman Ann Georgsson är inte glad över domarna.

– Det är märkligt att ha en föreskrift och sedan inte ha en arbetsmiljölag som stödjer det. Arbetsmiljöverket behöver titta på Socialstyrelsens föreskrift och utforma en föreskrift som täcker det.

Enligt Ann Georgssons uppfattning betyder Socialstyrelsens föreskrift ändå att arbetsgivaren måste ansvara för tvätt av kläderna och att bekosta dem.

– Jag menar att om man ska kunna uppfylla föreskrifterna så måste man tillhandahålla kläderna också, annars blir det orimligt.

Ann Georgsson understryker att Kommunal kommer att fortsätta driva frågan om arbetskläder.

– Vi kommer titta på vår möjlighet att driva det här till EU-rätten för Högsta förvaltningsdomstolen har inte tagit hänsyn till EU-direktivet som vi hänvisade till i Kammarrätten. Det handlar om att det är en kostnad som ska bäras av arbetsgivaren utifrån arbetsmiljöansvaret.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Om reglerna säger att det skall vara 100procent sterilt i hemtjänst då skall linköpingskommun köpa in tre uppsättningar till varje anställd som jobbar i hemtjänst, för då skulle man kunna skicka tvätten till ett tvätteri som kommer och hämtar en gång varje vecka då blir som på sjukhuset helt bakterier fritt

Hur länge ska vi i kvinnodominerad brunch få strida för arbetskläder i vård o omsorg. I mans dominerad bransch så finns det aldrig diskussioner om vem som står för kostnad osv.. Varför är verkstadsskiten mera värt än den smuts och bakterier vi har i vård och omsorg? En ojämställd fråga att lösa.. Vill arbetsgivaren verkligen att alla vi har olika typer av kläder än att hålla en snygg linje så arbetsgivaren kan marknadsföra deras verksamhet. Det är även en trygghet för kunder/brukare att se via kläder att det är personalen som kommer.

Som bussförare ska man ha uniform. Företaget köper dock in minsta möjliga antal persedlar, från någon billig leverantör i Kina? Passformen är usel och materialet likaså. Företaget har också synpunkter på de klädesplagg de inte tillhandahåller, typ krav på svarta strumpor. All persedelvård får skötas på fritiden och på egen bekostnad, förutom kavajen som kan kemtvättas, billigaste programmet förstås, två gånger per år. Resan till och från kemtvätten får förstås göras på fritid.
Att hemtjänsten ens kan få en skyddsrock är ju häpnadsväckande. Att höga jurister inte begriper detta är dock inte minsta häpnadsväckande. Och kommunpolitiker ser ju bara till pengarna, inte personalen?
Om personalen nu tvingas köpa egna skyddskläder, glöm då inte att göra ett avdrag i deklarationen! Hela kostnaden får man tyvärr inte tillbaka, men lite billigare blir det.
Ack ja, med detta domslut så kanske det slutar med att även bussarbetsgivarna får en ny besparingskälla...

Betalar polis, brandkår, sjuksköterskor, läkare o.s.v sina arbetskläder? Nix.
Varför ska då hemtjänstpersonal göra det?

Detta är det mest korkade jag någonsin hört och läst om. Hur i hela friden kan man som jurist döma så fel?
Detta kan inte vara sant. Men åter igen så följer man inte lagen som den är tänkt/gjord av upphovsmannen.
Tolkningsrätt kallas detta visst. Jag kallar detta för att, inte använda sunt förnuft.

I så fall skall arbetsgivaren höja lönen i motsvarande kostnad som arbetskläder skulle kosta.
Jag backsnar. Och detta skall vara högutbildade människor som sitter i våra juridiska salar:/

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-07-05. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.