Illustration: Magnus Bard
Illustration: Magnus Bard

Arbetslinjen blev en deltidslinje

|När detta skrivs är det sportlov. En vecka där medelklassen far till fjällen och de lågavlönade går hemma som vanligt.

Samma vecka kommer också fattigdomsfakta från SCB med brant stigande kurvor för andelen ensamstående kvinnor med barn som bara tjänar 60 procent av medianinkomsten, som år 2012 låg på 213 000 kr: 1991 var den ca 12 procent, 2006 uppe i 24 procent och 2012 är gruppen fattiga ensamstående mammor närmare 34 procent! Andelen fattiga bland arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer tredubblades från 10,3 – 30,2 procent. mellan 2004 och 2012. Kan ojämlik fördelning uttryckas tydligare? Här är några orsaker:

1. Ojämlikt fördelade arbetstider: Ungefär hälften av Kommunals medlemmar jobbar deltid, 9 av 10 är kvinnor. Jakten på timmar är ett växande problem när konkurrensutsatt hemtjänst snålar med bemanningen och drar ner arbetstiderna och kommunerna aktivt medverkar till tuffa neddragningar av löner och villkor exempelvis via upphandlingar av städtjänster till reapriser. Då hjälper det inte att kommuner (ca en tredjedel av de alliansstyrda och hälften av de s-styrda) anstränger sig att ge heltid i det de har kontroll över, när villkoren i det privatiserade i samma kommun får vara mycket sämre – och kosta mindre. Under den senaste femårsperioden har antalet visstidsanställda kommunalare ökat med 24 000 till drygt 152 000 personer.

2. Den ojämlika barnomsorgen: Kvinnor med skift och nattjobb får fortfarande inte barnomsorg när de behöver det och kan tvingas tacka nej till jobb.

3. Den otillräckliga omsorgen: 100 000 kommunalare har tvingats gå ner i tid för att omsorgen om anhöriga inte räcker till. Det sänker deras lön – och antalet arbetade timmar, vilket ger ännu lägre skatteintäkter och ännu mindre resurser till omsorgen.

4. Urholkade försäkringar: A-kassa, sjukersättning, bostadsbidrag – ger inte samma inkomsttrygghet som förr vid kris. Beroendet av försörjningsstöd ökar ojämlikheten och svårigheten att komma igen ännu mer.

5. Orättvis skattepolitik: Den som är sjuk, arbetslös eller föräldraledig får 1 165 kr mindre i månaden på en inkomst på 15 000 kr jämfört med den som har samma arbetsinkomst. För pensionären är skillnaden 330 kr.

Att allt fler barn växer upp med en fattig förälder får effekter in i nästa generation. För varken förskolan eller skolan klarar att kompensera och ge barnen de resurser som behövs för att få lika chanser som välbeställda barn. Friskolereformen försämrade kraftigt likvärdigheten. Född fattig förblir oftast fattig. Och det är Sverige 2014.

Detta är en ledare. Det betyder att åsikterna i texten är ledarskribentens egna.

Kommentarer

Jag är en av alla dem som arbetar i en kommun där man infört rätten till heltid. Dock så gör man detta genom att offra nattpersonalen. Nattpatrullerna i hemtjänsten är först ut med 8h nätter och då kan ni själva räkna ut hur många nätter de kommer tvingas arbeta. Nya ledordet är produktionsdygn och 8 8 8 och ambitionen är att alla skall arbeta så på Västra Hisingen enligt en del av enhetscheferna. 8h nätter varvade med 6.5h som det skulle bli hos oss om man implementerade det där jag arbetar, kommer bli min död om jag skall få ihop min 96.3% tjänst som jag har. Jag vägrar att bli ett slagträ i kommunals valkamp för ett fortsatt socialdemokratiskt styre här i Göteborg. Rätten till heltid är inget att skryta om så länge man offrar en del av personalen, att man sedan slår sig för bröstet är rent ut sagt för djävligt. Rovdriften på timvikarier är ett kapitel för sig. LAS har man ingen respekt för alls och vikarien behandlas som paria. Nej sluta hacka på de privata aktörerna och börja ställ samma krav på Göteborgs stad till att börja med, för vore det inte en socialdemokratiskt styrd kommun hade det inte varit så tyst.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2014-04-02. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.