Björn Svensson
Berit Müllerström. Foto: Björn Svensson

Arbetsmiljön allt sämre för kvinnor i arbetaryrken

|För kvinnor i arbetaryrken har arbetsmiljön försämrats på så gott som alla punkter de senaste decennierna.
– LO och de 14 förbunden borde jobba mer aktivt med arbetsmiljöarbetet, säger Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande.

Vilket jobb du har och vilket kön du tillhör påverkar din hälsa. Klass och kön fortsätter vara starka faktorer för hur vi mår och det har dessvärre inte blivit bättre. För kvinnor i arbetaryrken har det blivit sämre de senaste decennierna. Deras arbete har blivit tyngre, mer detaljstyrt och de utsätts för mer våld, hot och sexuella trakasserier än tidigare.

Hur kunde det bli så? LO konstaterar i rapporten ”Sjuk av jobbet” att kvinnornas ohälsa går att påverka genom förbättrade arbetsvillkor. Ändå går det åt fel håll.

Har LO misslyckats?

– Vi har inte lyckats förbättra som vi borde. Vi kan se att många kvinnodominerade branscher har en extrem precisionsbemanning vilket leder till stress och ohälsa. Det behövs mer forskning och opinionsbildning kring kvinnors ohälsa, säger Berit Müllerström som arbetade på Kommunals förbundskontor innan hon hamnade i LO-toppen.

Vad kunde LO ha gjort annorlunda?

– Jag tror att många faktorer samverkar. Det har blivit tuffare generellt på arbetsmarknaden och vi kan se att skyddsombuden hotas och trakasseras mer från arbetsgivarna. Men visst, LO och de 14 förbunden borde jobba mer aktivt med arbetsmiljöarbetet.

LO:s förslag för att förbättra arbetarkvinnors arbetsmiljö och arbetsvillkor handlar om tillsvidareanställningar (istället för visstid), heltidstjänster (istället för deltid) mer förebyggande arbetsmiljöarbete och överlag bättre arbetsvillkor och löner inom de kvinnodominerade branscherna. Därtill anser LO att en individualiserad föräldraförsäkring, tillgång till nattis och mer resurser till välfärdsområdena skulle påverka kvinnors hälsa på ett positivt sätt.

Man hör sällan LO ställa de här kraven på regeringen ute i debatten. Är ni tystare när det är en S-ledd regering?

– Nej, jag tycker inte att vi är tysta. Vi opinionsbildar på olika sätt, bland annat genom den här rapporten som är offentlig och i samtal med regeringen och i samtal med partiet under facklig politisk samverkan.

I förra valrörelsen fanns ett missnöje från LO:s kvinnodominerade förbund över vilka krav som LO lyfte fram. De saknade bland annat krav om att slopa visstidsanställningar och delade turer samt rätt till heltid (som främst är problem i de kvinnodominerade yrkena) och kallade LO-kraven för ”gubbaprogram”.

Glömde LO kvinnorna inför förra valet?

– Förra valet var det för få krav som ställdes från de kvinnodominerade områdena. Men jag kan lova att vi inför nästa års val kommer att ha med viktiga krav som rör de kvinnodominerade yrkena. Det lovar jag.

Hur tänker LO arbeta framåt med de här frågorna?

– Rapporten visar att det går åt fel håll. Vår uppgift nu är att opinionsbilda och påverka kring de här frågorna. Att påverka mot motparten och mot regeringen för att det här ska bli annorlunda. Arbetsgivarna måste inse vinsten i att arbetstagarna mår bra och kan och vill stanna kvar. Att bara fortsätta kapa är inte hållbart över tid.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Arbetsmiljöförbättringar inom hemtjänsten blir det om vi som personal får tänka själv igen. Nu är det någon som planerar min dag ( dessa personer gör ett mycket gott jobb utifrån sina arbetsuppgifter) utan att någon är större delaktig och om jag som personal försöka ändra en brukares önskemål om att byta ex. duschdag. Så går det bara, om det går att få in i datasystemet. För det måste stämma med TIDEN!!! Datasystemet är viktigare än brukarna och sånt mår vi personal dåligt över och det blir en inre stress. Det heter att brukarna ska vara i fokus och vara med och bestämma själva, men inte kan de vara med och bestämma ifall de vill byta ex duschdag någon vecka ( förövrigt undrar jag om någon jämt skulle vilja bli duschad exakt samma veckodag året runt) det går bara att byta dag ifall det går in i systemet. Jag blir så less. Låt personalen vara med och utforma sin arbetsdag och "planera" själv sin dag ihop med brukarna då blir det bäst. Mår skit dåligt över att jag till stor del blivit ersatt av en massa datasystem och med detta fått sluta tänka själv och troligtvis är det fler anställda som känner lika. Naturligtvis måste vi förbättra anställningsvillkoren, ta bort sms bokningar, stressan att veta eller inte veta när "jag" ska jobba eller inte måste innebära en enorm stress. Arbetsgivaren måste kunna "överanställa" även fast det inte finns pengar för fler anställda i budgeten men alla timavlönade måste ändå få sin lön för utfört arbete och de timanställda jobbar"jämt", så pengarna finns ju någonstans. De behövs ju bevisligen. Bättre arbetsmiljö för alla och tryggare för brukarna när de vet vilka som kommer. Tack för ordet/ Monica

Om vi är en bra arbetsgrupp på en avdelning och enhetschefen ska flytta om oss till andra avdelningar det drabbas inte bara personalen, det drabbas även dom boenden. Och att man slipper långturer och delade turer för dom som inte vill jobba sådana pass. Låt nattarna jobba sina 10 timmar. Att man också slipper tamecare. Man får ändå inte sitt önska schema med tamecare. Bättre med fasta schema. Vill man få mindre sjukfrånvaro i kommunerna så ska enhetscheferna lyssna på sin personal. En sak till som skulle minska sjukfrånvaron är att man får jobba 80% och få heltidslön så skulle personalen må bättre och vara friskare. Det kan jag tycka är en bra arbetsmiljö. Lyssna på er medlemmar och förhandla så vi får en bra arbetsmiljö.

Har bröstsmärtor varje morgon, tänderna gör ont pga all stress och huvudvärk nästan varje dag. Ändå går man till jobbet varje dag. Det är inte klokt! Vi hinner inte ens ta en kort fika på förmiddagen, det blir ofta övertid. Hinner inte alltid skriva i Treserva.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-07-18. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.