Eva Schömer.
Eva Schömer.

Arbetsmiljön i hem ska granskas

|Vad har man för rättigheter när man jobbar hemma hos någon? Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de som arbetar inom hemtjänst och personlig assistans.

Att få till en bra arbetsmiljö på jobbet kan vara svårt om man har sin arbetsplats hemma hos någon. Lagarna om arbetsmiljö för den anställda och socialtjänst för den de tar hand om krockar ofta. I augusti drar ett forskningsprojekt om just det igång på Linnéuniversitetet. Forskningsledaren Eva Schömer är professor i rättskunskap men har själv arbetat inom hemtjänsten.

– Jag vet att det är en utsatt situation. Det blir en beroendeställning mellan den som arbetar och den som får hjälp. När jag arbetade var det ensamt, det var inte så att man hörde till en grupp kollegor på den tiden. Jag har tänkt mycket på det efteråt och är intresserad av de arbetsrättsliga problem som uppstår.

Forskningsprojektet är tänkt att hålla på i tre år och är finansierat genom 2,25 miljoner kronor från AFA-försäkringar. Eva Schömer kommer att arbeta tillsammans med en doktorand och ska undersöka villkoren för fyra grupper; kommunalt anställda, anställda i privata företag, de som är anställda direkt av brukarna och personer som driver egna småföretag.

– Det ser olika ut för de olika kategorierna. Vi har förstått att det till exempel är vanligt på mindre orter att man uppmanar kvinnor att starta eget bolag. För den som gör det gäller inte en enda regel. För att arbetsmiljölagstiftningen ska gälla måste man vara anställd.

Det första forskarduon kommer att göra är att gå igenom rättsläget för de anställda. Längre fram kommer man också att göra djupintervjuer om arbetsmiljön och arbetsvillkoren med personer ur de olika grupperna.

– Vi vill göra den här forskningen i samtal med parterna. Och i det här fallet menar jag inte bara fackförbund och arbetsgivarorganisationer, utan också dem som arbetar med hemtjänst eller personlig assistans.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2015-02-12 14:53