Colourbox
Bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Colourbox

”Jag grät varje dag när jag gick hem”

KA avslöjar

|Den som beviljas assistansersättning får vara arbetsgivare åt personliga assistenter även om man struntar i att betala löner och följa lagar och regler på arbetsmarknaden.
Försäkringskassan kan inget göra.
Exemplet Jonas visar hur långt det kan gå.
– Så fort du börjar arbeta där börjar terrorn, säger en personlig assistent.

KA berättade för drygt ett år sedan om brukaren Jonas och bolaget Simplify AB.

Bolaget dömdes i tingsrätten för obetalda löner och fick sitt tillstånd att bedriva personlig assistans indraget.

Men problemen har efter det fortsatt i minst lika stor omfattning.

Han är nu i stället så kallad egen arbetsgivare. Det är ett sätt för assistansberättigade att anställa sina egna assistenter utan att behöva bilda ett bolag.

 

IN ENGLISH: Assistants are violated and receive no salary

 

KA har träffat fem personliga assistenter som har varit eller är anställda hos Jonas.

Bara en av de fem assistenterna har fått lön för sitt arbete. De berättar att de har tvingats lämna in sina privata mobiltelefoner till honom när de börjar arbetspasset, att han har kameror installerade i lägenheten och trycker på sitt personlarm varje gång han ser att de ska gå på toaletten, att de inte får några raster – ens för att äta – och att de inte får prata med varandra. Assistenterna berättar också om kränkande beteende i form av förolämpningar och raseriutbrott.

– Det är verkligen en terror. Jag grät varje dag när jag gick hem. Han hittar ofta på onödiga, förnedrande uppgifter som man ska göra, så att man känner sig som ingenting. Det är ren mobbning, säger en av assistenterna.

En av dem visar upp ett avtal som han fått henne att skriva på, som säger att han kan dra 3 000-4 000 kronor på hennes lön om hon inte kommer till jobbet för att hon är sjuk.

Varje månad börjar det omkring 10-15 nya assistenter hos Jonas, uppger en av dem vi träffar. Många är personer som inte bott i Sverige så länge. De flesta försvinner efter ett eller några arbetspass.

Han annonserar efter personal till ett assistansbolag som han kallar FA Assistans. Men detta är en täckmantel. Bolaget finns inte registrerat hos Bolagsverket. Det är inte troligt att han skulle få tillstånd att bedriva bolag med assistansverksamhet på nytt. Han har också fått nej på en ansökan om F-skatt hos Skatteverket förra året, troligen på grund av hur han har skött bolag tidigare.

– Det svenska systemet är ett paradis för människor som han. Han är tillräckligt smart för att hitta kryphålen och använda dem, säger en av de fem personliga assistenterna som alla vill vara anonyma.

 

LÄS MER: Assistenternas usla arbetsmiljö

 

KA kan också avslöja att han inte bara låter bli att betala ut lön – han har inte heller betalat arbetsgivaravgifter eller skatt för sina anställda fullt ut. Hur mycket pengar han får från Försäkringskassan för att betala ut i löner är sekretessbelagt. Men han är skyldig Skatteverket 275 316 kronor för mestadels obetalda arbetsgivaravgifter och skatter. Nästan hela skulden har gått till Kronofogden.

De personliga assistenterna vi träffar har ofta funderat över hur han kan leva det liv han gör.

– Han har råd att åka på resor men betalar inte ut löner till de anställda. Jag undrar vart assistenspengarna tar vägen, säger en assistent.

Hittills har tre av hans före detta assistenter som han anställt efter Simplify-tiden stämt Jonas för obetalda löner, med hjälp av LO-TCO Rättskydd. Enligt Kommunal finns det ytterligare fall där medlemmar inte fått betalt.

För de tre assistenter som stämt Jonas rör det sig om cirka 55 000 kronor i obetalda löner plus intjänad semesterersättning och skadestånd. Om han döms skyldig kommer han inte undan att betala, till skillnad från hur det blev förra gången.

När hans bolag Simplify dömdes att betala cirka en halv miljon kronor i obetalda löner plus rättegångskostnader och ränta fick skattebetalarna stå för notan. Hans bolag försattes i konkurs och den statliga lönegarantin trädde in och betalade det hans företag var skyldigt assistenterna, till viss del.

De fem assistenterna vill varna andra för att ta jobb hos Jonas, som alltså nu kallar sin assistansverksamhet för FA Assistans.

– Det är inte rättvist, särskilt med tanke på allt arbete vi lagt ner hos honom. Vi har gett 100 procent av oss själva och han ger oss ingenting, inte ens lön för utfört arbete. Det är galet, hur kan han leva med sig själv, att göra så och behandla människor som skit, säger en av dem.

Försäkringskassan kan inte kommentera det enskilda fallet eftersom det skulle bryta sekretessen gentemot Jonas. Men det är inte möjligt att ta ifrån någon rätten att vara egen arbetsgivare på grund av att man missköter det ekonomiskt eller behandlar sina anställda illa. 

– Vi kan inte stoppa någon från att vara egen arbetsgivare. Vi tittar på rätten till assistansersättningen, säger Birgit Lacis, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Det är väl ändå olika saker – rätten att få assistans och rätten att vara arbetsgivare åt sina assistenter och ha hand om assistansersättningen själv?

– Det är så regelverket ser ut. Vi har inte mandat att titta på hur personerna sköter sig.

Det betyder alltså att man kan bete sig hur som helst mot sina assistenter och till och med använda assistansersättningen till annat än vad den är avsedd för, det vill säga betala löner?

– Det vill jag inte säga, pengarna ska självklart gå till det som de är avsedda för. Vi har möjlighet att ifrågasätta om den försäkrade verkligen har haft en kostnad som den säger att den har haft, säger Birgit Lacis. 

Vilka kontroller gör då Försäkringskassan av egna arbetsgivare? Var sjätte månad ska den egna arbetsgivaren redovisa sina kostnader för Försäkringskassan och uppge hur mycket som gått till löner respektive andra kostnader. Det är möjligt att lämna osanna uppgifter i den redovisningen. 

Försäkringskassan har fått signaler om Jonas vid upprepade tillfällen. Inspektionen för vård och omsorg drog in tillståndet för hans förra bolag Simplify bland annat efter att Försäkringskassan fått uppgifter från assistenter om att de inte fått lön. KA har pratat med flera assistenter som varit i kontakt med Försäkringskassan om Jonas, och när KA skrev om honom förra gången var vi i kontakt med Försäkringskassan. Hur kan han då fått fortsätta att missköta assistansersättningen? 

Birgit Lacis säger att hon inte kan uttala sig om kontrollerna av kostnaderna varit tillräckliga eftersom hon inte kan gå in på det enskilda fallet.


Margaretha Johansson.

Kommunal har vid upprepade tillfällen påtalat bristerna för Försäkringskassan, enligt Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

Men när det gäller situationen för de personliga assistenterna är det alltså inget som Försäkringskassan tar hänsyn till. Arbetsmiljölagen gäller även hos egna arbetsgivare – men att följa den är inget villkor för att få vara egen arbetsgivare. Om Kommunal har en medlem på arbetsplatsen kan det regionala skyddsombudet skriva en 6.6a-anmälan, alltså en begäran om åtgärder från Arbetsmiljöverket.

 – För att få tillträde till hans hem via skyddsombud behöver vi ha en medlem som jobbar där. Ofta kommer de inte till oss förrän de har slutat, säger Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

Det finns också en möjlighet för de anställda att utse egna skyddsombud som inte är kopplade till facket och på den vägen begära åtgärder från Arbetsmiljöverket.

Om det inte finns några medlemmar på arbetsplatsen kan det regionala skyddsombudet inte lägga en 6.6a-anmälan.

 – Däremot kan vem som helst tipsa Arbetsmiljöverket och då kan det hända att en inspektör tar det på sig. Men skillnaden är att man då inte kan kräva att Arbetsmiljöverket kommer ut till arbetsplatsen, säger Maria Lundvall Sundh, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Kommunal har hittills inte tipsat Arbetsmiljöverket. 

Om Arbetsmiljöverket väl har bestämt sig för att göra en inspektion så kan arbetsgivaren inte neka tillträde till arbetsplatsen. I sista hand kan Arbetsmiljöverket begära hjälp från polisen med att få komma in på arbetsplatsen. 

Kommunal har nu begärt en snabbutredning från fackets jurister i LO-TCO Rättsskydd för att se om det finns något man kan göra rent juridiskt för att sätta stopp för Jonas.

Vi har tre gånger via e-post gett Jonas möjlighet att bemöta och kommentera det vi berättar men han har inte återkommit.

Fotnot: Jonas heter egentligen något annat.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Det är här vi i Kommunal måste vi träda in och stödja medlemmar som arbetar ofta ensamma i enskilda hem.
Tar inte arbetsgivaren ansvar så finns facket där, våra kärnvärden är - Vi finns alltid där och tar fajten för medlemmarnas bästa. Här skall Kommunal kontakta Arbetsmiljöverket snarast!
De som arbetar inom personlig assistans skall omfattas av samma regler och lagar som alla andra på arbetsmarknaden.
Att ansvarig minister också ser luckan i lagen är bra, ingen ska behöva arbeta under slavliknande förhållande.
Detta är ett praktexemplar att ta med i den pågående statliga utredningen!

Skrämmande att du som säger sig ha jobbat som personlig assistent har den åsikten. Du är en person som inte ska jobba som personlig assistent. Min dotter har personlig assistent och du skulle inte fått jobba med henne en dag men den inställningen. Hon är 19 år och har svår epilepsi, autistisk och utvecklingsstörd. Hon får kramper då hon bara faller så någon måste vara utmed henne hela hennes vakna tid. Pratar inte men är väldigt social så hon behöver hjälp att kommunicera hela tiden. Äter inte själv, måste matas. Känslig för ljud och höga röster. Får utbrott om hon inte är väl förberedd. Hennes liv skulle inte vara ett värdigt liv på en institution. Nu har hon ett värdigt liv och är ganska nöjd med sitt liv med vissa undantag. Är det inte det vi alla vill ha, ett värdigt liv? Hon är som alla tonåringar inte nöjd med att vara med sin mamma och pappa hela tiden. Svårt med kompisar så att hon får göra olika aktiviteter med sina assistenter vilket hon är nöjd med. Om assistansen skulle försvinna skulle inte bara hennes liv försämras oändligt mycket utan även hennes familjs liv.

Varför betalar inte FK ut lönen till assistenterna istället för att pengarna går omvägen via arbetsgivaren. Då får man kontroll över fusket. Arbetsgivaren kan då inte strypa lönen. Då slipper man sådana här problem!

Jonas är ett sorgligt exempel var de än dyker upp i samhället och finns tyvärr inom alla branscher. De är glädjande nog udda figurer, även inom verksamhetsområdet personlig assistans. Jag beklagar den stackars assistenten/erna som råkat ut för honom. Helst vill vi slippa dessa typer var de än finns. Deras existens är lika sorglig som det är att Kommunalarbetaren använder de som exempel för sin ovilja mot att enskilda assistansberättigade kan vara egna arbetsgivare. Detta är inte särskilt hedervärt beteende för en fackföreningsanknuten tidning som Kommunalarbetaren. Även Kommunalarbetaren vet att Jonas är ett extremt exempel på misskötsel. Jag efterlyser en mer saklig debatt från Kommunalarbetares sida.

Att det rör sig om en "udda figur" är knappast glädjande för de stackars assistenter som utsätts för förnedrande och kränkande behandling. Personalomsättningen är hög vilket gör att det handlar om många drabbade.
Kommunalarbetaren ska ha all heder för att problemet lyfts fram. Personliga assistenter är oerhört utsatta och det känns väldigt tveksamt att systemet tillåter att enskilda assistansberättigade kan vara egna arbetsgivare.

Kommunalarbetaren publicerar artiklar som visar på att lagstiftningen behöver ses över, något som Åsa Regnér bekräftar. KA är inte emot att enskilda assostensberättigade kan vara egna arbetsgivare. Däremot är det viktigt att de kontrollfunktioner som finns även ska gälla dessa arbetsplatser och arbetsgivare så att kränkningar av assistenter och underlåtenheten att betala ut löner kan stoppas./Susanna Lundell, chefredaktör Kommunalarbetaren

Det finns fler än Jonas därute. En som är sin egna arbetsgivare och som behandlar sina assistenter som skit. Han och många som har rätt till PA mår dåligt psykiskt. Man behandlar inte medmänniskor så illa annars. Och påpekar man som personal det får man sparken för att personkemin inte stämmer. Du ska inte tala om hur jag sköter mitt liv -attityden kommer. Och jag förstår det. Att ha assistent måste vara så svårt och jobbigt. Att hela tiden ha en annan person vid sin sida. Frustrationen. Alla kränkningar personen blivit utsatt för. PTSD är nog vanligare än man tror. Och andra psykiatriska diagnoser.

Och det omvända. Assistenter som utnyttjar sina brukare att göra egna ärenden på arbetstid. Finns också.
Denna v ä rld är ett snår. Mitt kontroversiella förslag är:
Gör om och gör rätt. Tror att 90% av alla med PA skulle må 1000% bättre av att ha sevicebostad eller bo på gruppbostad. Du ringer när du behöver hjälp. Men personal går till nästa brukare när du är nöjd.
Har arbetat som PA hos ett 15tal personer. Och majoriteten av tiden så sitter jag. För att brukaren pysslar med dator, tv m.m.

Vi kan ha serviceboenden med mycket hög personaltäthet. -1-3 brukare per personal. Brukaren skulle bli nöjdare och personal skulle ha kollegor. Arbetsmiljön skulle bli bättre. Boendemiljön skulle bli bättre.
Och personer som har isolerat sig skulle få en naturlig mötesplats om dom önskar. Man skulle kunna gå in och jobba med genomförandeplaner. Att bemöta personen där den är.

Få behöver just personlig assistent. Det kan vara den som har ett arbete/studiervoch behöver personal för att klara av det. Det kan vara barnet som behöver assistent för att inte skiljas från föräldrarna. Det kan vara personen som har en familj hemma, barn och som kännercsig betydelsefull genom att få bo kvar hemma. -men även där kan servicegrupp vara ett alternativ.

Vi är inte ett individsamhälle. Vi finns i kraften av att vara tillsammans. Människa är en divid. Och blir du isolerad för länge, inomhus, i ditt hem. Mår du inte bra. Det är samhällets skyldighet att göra om denna reform.

Jag är själv funktionshindrad och har tidigare bland annat arbetat med att lyfta just funktionshinderfrågor genom medieplattformen Radio Fyris. Har själv inte assistans men känner många som har och som är beroende av det dygnet runt.
Jag som funktionsvarierad blir väldigt upprörd av denna vilja till institutionalisering. Assistansen ger människor med olika funktionsvariationer möjlighet till ett eget liv med egna val där man många gånger har extremt dålig erfarenhet av gruppbostäder. Man har blivit kränkt och behandlad illa. Är detta den verklighet du vill ha Josefine? Jag vill i alla fall inte det.
Jag har ett par exempel ur min bekantskapskrets som tack vare assistansen får en ökad inkludering i samhället.
LSS ger mig möjlighet att ha en sysselsättning placerad på ett statligt verk. LSS ger mig livskvalitet.
Att spara på LSS är att spara i fel ände. Människans värde kan aldrig mätas i pengar. Varje människa är lika mycket värd och vi måste mötas i ögonhöjd.
Jag anser att varje människa måste ha rätt till livsvalen.

För att citera Sören Kierkegaard
"Väljer inte jag, har jag ändå valt att andra tar mitt val ifrån mig"

Jag håller helt med dig. Min erfarenhet är att systemet drabbar både brukare och assistent. Jätteeobehagligt att vara så oskyddad, för båda två. Jag ser ofta assistenter gå och prata i mobiler oavbrutet, och jag har själv sökt jobb som assistent där brukaren blottade sig vid intervju, och när jag jobbade som det upplevde jag att brukaren inte alls klarade av sin maktposition, detta vid tre olika brukare. Däremot har jag tidigare jobbat på gruppbostad och det har funkat väldigt bra, men kanske har det varit sämre i vissa fall för brukaren, som då har väldigt mycket mindre makt. Det borde gå att lösa detta så att brukaren får lagom med makt, ska de vara egna arbetsgivare borde det krävas en rejäl utbildning och vid missbruk borde det självklart dras in den möjligheten. Och assistenterna behöver verkligen ha ett större skydd. Jag har tänkte på detta i många år! Jag undrar hur länge detta ska pågå innan det tar stopp. Det kan ju heller inte vara speciellt ekonomiskt.

Till Josefine Pettersson
Jag blir helt bestört av din slutsats pga dina erfarenheter. Det är allvarligt det du beskriver men väldigt fel att dra generella slutsatser när det endast är 3 % som är egna arbetsgivare. Att du förordar grupp bostäder visar bara på att ditt fokus är ur medarbetarperspektiv istället för att vara professionell i din roll och se ur brukarens perspektiv. Min dotter är flerfunktionshindrad och behöver hjälp med allt jämt och här sitter ingen av sin tid. Hon kräver närvaro och förberedelse inför varje ny aktivitet som sker all vaken tid. Den tiden hade inte hunnits med på en gruppbostad då få personsl ska räcka till mångas individuella behov. Det är det gör assistansreformen så fantastisk...den låter min dotter leva sitt liv som alla andra fast med hjälp av assistans. Idag har hon varit på Liseberg med 2 assistenter och snart är det ridläger och seglare. Utan assistans hade vi som föräldrar inte kunnat arbeta och betala skatt och bidra till vårt samhälle utan vi hade fått ta hand om vår Dotter. Försök att zooma ut och se det ur ett vidare perspektiv och förstå hur väl assistansen fungerar för de 16000 som finns i Sverige.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-07-19. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.