Avtal nära om lägre lön för nyanlända

|Det kan bli ett avtal om lägre lön för nyanlända. LO och Svenskt Näringsliv är nära en överenskommelse. Men den måste förankras bland LO-förbunden där några är tveksamma till den lösning som föreslås i avtalet.

Enligt Ekot omfattar principöverenskommelsen nyanlända, unga under 25 år som har varit arbetslösa i minst sex månader och de över 25 år som har varit utan arbete i minst ett år. Dessa uppgifter bekräftas nu av företrädare för parterna.

De som är i etableringsanställning ska få 8 000 kronor i lön i kombination med bidrag från staten direkt till individen. Detta ska samanlagt motsvara lägsta lön enligt avtal efter skatt. Lönen och bidraget ska vara skattebefriat.

En person ska kunna ha en sådan här etableringsanställning i högst två år. Avtalet ska gälla på försök i fem år.

Principöverenskommelsen ska nu förankras bland LO-förbunden. En del av dem är tveksamma därför att de fruktar att avtalet kommer att hålla tillbaka lönerna eller sänka dem för andra.

Kommunal vill inte kommentera principöverenkommelsen innan en uppgörelse är helt klar. Förbundet har ingått i LO:s förhandlingsdelegation som står bakom förslaget.

Om LO och Svenskt Näringsliv blir överens är nästa steg att få staten att gå med på sin del i överenskommelsen.

Därefter krävs att LO-förbunden enas med arbetsgivarna inom respektive bransch och avtalsområde om att där införa de villkor som nämns i detta avtal.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Senast Sverige hade en arbetstidsförkortning var 1973.
Har effektiviseras och automatiseras ordenligt efter det.
Produktiviteten ökat enormt.
Arbetarna pressas till utbrändhet eller att dem inte orkar jobba heltid, Dags att Lo står upp för sina medlemmar driver lag om 6 timmars arbetsdag 30 timmars arbetsvecka. Då kommer även fler med lägre utbildning och arbetslivs erfarenhet att få jobb, Betydligt mer effektivt istället för att sänka löner. Obs kan ej skötas via kollektiv avtal. Då kräver arbetsköparen sänkt lön som kompensation samt blir snedvridet när det inte genomförs överallt samtidigt.Känns som att Lo enbart ligger på defensiven och kompromissar försämringar som svensk näringsliv kommer med. Istället borde Lo driva på förbättringar för sina medlemmar så Näringslivet får lägga all sin energi på att förhandla och försvara sig mot Medlemmarnas krav på förbättringar.
Upp till kamp

Arbetsgivaren skall bara betala 8000 kr i månaden och slipper att betala skatter (betyder att inga sociala avgifter på 31,24% behöver betalas), resterande 11500 kr betalar staten (minimilönen är satt till 19500kr/månaden).
Den arbetsgivare som normalt betalar ut en månadlön på 19500 kr till en anställd tvingas också att betala 6092 kr i sociala avgifter.
Genom att sparka anställda med ej kvalificerade arbetsuppgifter så sparar arbetsgivaren minst 17500 kr i månaden per anställd genom att ta in en 8000 kr jobbare,
Är lönen högre än 19500 kr så blir skillnaden ännu större.
Staten förlorar en skatteintäkt på 9000 kr (löneskatt + sociala avgifter) och tvingas betala 11500 kr i stället.
Det enda regeringen och facken åstadkommer med detta är att byta ut riktiga jobb mot skattesubventionerade dito samtidigt som statens kostnader skenar fruktansvärt.
Detta kommer att bli den största lönedumpningen i svensk historia och många kommer att tvingas lämna sina jobb, vilken arbetsgivare vill betala 25500 kr i månaden eller mer när det räcker med 8000 kr?.

Håller fullständigt med!

Håller med dej!

Lo sviker löftet går med på lönesänkning och ställer arbetarna i mot varandra.
Lo springer svensk näringsliv ärende.
Kapitalister anställer inte fler för att det blir billigare att anställa.
Dem anställer fler om varje person dem anställer ökar vinsten.
Om företag anställer folk bara för att det blivit billigare så konkurreras dem snart ut av dem andra.
Därför kommer detta endast leda till ökade vinster för företagen, Lägre löner hos arbetarna, Fler i arbetslöshet.
För när inkomstklyftorna ökar och företagens vinster ökar. Ökar också arbetslösheten. Lo borde bli bättre på att jämna ut inkomstklyftorna i samhället istället så att arbetslösheten sjunker och fler nyanlända kommit i jobb.
Inte bidra till att öka inkomstklyftorna.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-12-01. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.