Önskescheman tas bort i Sundsvall

|Sundsvalls kommun har sagt upp avtalet om önskescheman och schemaläggning i Time care från den 1 februari. En orsak är de höga sjukskrivningstalen i Sundsvall.

– Det är en del i det hela. Men det är också så att cheferna har tappat bort arbetsmiljöansvaret, säger Åsa Selander ordförande i Kommunals vård- och omsorgssektion i Sundsvall.

Från och med den 1 februari är det i grunden reglerna i det vanliga kollektivavtalet som gäller för vård- och omsorg i Sundsvalls kommun. Det hindrar inte att vissa scheman som används i till exempel Skönsmon-modellen kan få finnas kvar. Scheman med möjlighet att lägga alltför långa pass är det som försvinner i första hand.

Vi har sökt HR-chefen i Sundsvall Pernilla Unander, men hon kunde inte svara på några frågor. Men i ett internt dokument som kommunen publicerat på sitt intranät skriver man: ”Vi sade upp avtalet eftersom det var för otydligt formulerat hur schemaläggning ska ske. Avtalet har gett utrymme för schemaläggning som strider mot de lagar och föreskrifter som arbetsgivaren har att följa”.

Arbetspass på 13 timmar har exempelvis förekommit. 

Vad säger medlemmarna?

– Både och. En del tycker det är förfärligt. En del tycker det är skönt att slippa önskescheman för att de anser sig ha blivit sjuka av det, säger Åsa Selander.

Hur schemaläggningen kommer att se ut från den 1 februari är än så länge oklart. Kommunal påpekar vikten av att personalen får inflytande över hur de ska arbeta.

– Sen vill vi syna hur det blir på varje arbetsplats. Vi vil absolut inte se fler delade turer till exempel, säger Åsa Selander.

På intranätet lovar kommunen att ge personalen delaktighet i den nya schemaläggningen.

”Varje affärsområde behöver göra ett arbete med att se hur uppsägning av arbetstidsavtalet påverkar respektive verksamhet och hur man kan lägga scheman utifrån de nya förutsättningarna. I det arbetet blir verksamheterna delaktiga.”, skriver kommunen.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Önskescheman är bra och ligger i tiden.
Men det kräver att både arbetsledning och arbetare förstår de arbetsrättsliga tidsreglerna samtidigt som man tar ett visst ansvar för verksamheten som man "kämpar för".
Alternativet kan ju bli att arbetsgivaren (med 14 dagars varsel) lägger mitt "önskeschema".
Hur smakar det??

Vad sorgligt att läsa.
Vi här älskar vårt tvättstugeschema och är nöjda att det ska vara kvar.Det ska till och med utökas på fler arbetsplatser.
Som vårdpersonal kan man sällan annars vara med på kurser eller aktiviteter som ligger på en speciell dag. En vecka är man ledig den dagen och en annan jobbar man. Inget kul.
En del av oss gillar att jobba helger och andra nätter eller dagar. Vi skriver som vi önskar, dealar sen med turer som ska täckas och sen klart. Vi har åttaveckorsschema som vi har spikat tre veckor innan schemat träder i kraft.
Vi har så långa turer som facket tillåter och det är 24 timmar med sovande vak, om vi vill det. Bara vi får rast efter fem timmar, dygnsvila och veckovila. De flesta av oss jobbar 7-11 timmar dock.
Vi är mycket sällan sjuka eller behöver inte ta semester i tid och otid.

Skulle vilja att man tog bort önskeschema i min kommun med, tycker det tar för mycket energi med önskeschema och inte blir det bra heller.

Det var det bästa jag läst. Det borde alla kommuner göra. Ett fast schema gör att man kan planera sitt liv hela året inte som nu man gör schema men vet inte om det blir så som man önskat. Allt handlar om schema 4veckor åt gången skapar oro. Man vet aldrig hur man jobbar förrän man fått schemat i handen. Man får ofta säga nej till familj och vänner för man vet ej hur man jobbar. Jag vill ha mitt liv tillbaka.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2015-12-11. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.