Madeleine Andersson
Foto: Madeleine Andersson

Barnskötare får tycka till om förskoleplanen

|Skolverket vill ha hjälp av landets barnskötare. Läroplanen ska göras om och nu vill de veta vad de som jobbar i förskolan tycker.

Med jämna mellanrum görs läroplanen för förskolan om. Nu är det dags igen. Den här gången har Skolverket bestämt sig för att ta med barnskötare, förskollärare och förskolechefer i arbetet med att uppdatera den. Därför har de lagt ut ett utkast till ny plan på sin hemsida så att den som vill kan läsa det och tycka till i en webbenkät. Det handlar framförallt om hur utkastet är skrivet men det finns också möjlighet att lägga in andra åsikter.

– Vi vill ha så bred förankring som det går. Vi vill veta om vi ligger rätt och om det här kan användas som ett verktyg i arbetet. Men det här är bara ett första utkast till förslaget som vi ska lämna till regeringen i mars. Det är de som beslutar om förskoleplanen sedan, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Att ha samråd och referensgrupper när en ny plan tas fram är ingenting nytt. Däremot är det första gången som barnskötare och annan förskolepersonal själva får tycka till om planen direkt på webben. Och intresset är stort, trots att webbenkäten bara varit ute några dagar har redan 300 enkätsvar kommit in och sidan där den ligger har fått 4 000 klick.

– Det är ett enormt intresse. Det är bra för vi måste alla värna om det demokratiska arbetet.

För den som vill vara med börjar det bli bråttom. Webbenkäten måste fyllas i senast söndag den 24 september. I november kommer en chans till att tycka till om del två av planen.

Fotnot: Här kan du tycka till om läroplanen

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Äntligen kan Barnskötare rollen stärkas i läroplanen på ett tydligare mer konkret sätt ,, det tänker jag då nu Skolverket bjuder in till våra åsikter . Barnskötare yrket är ju den största gruppen inom Förskolan , och som funnits längst inom Förskolan , så nu känner jag och säkert alla andra Barnskötare ännu mer stolthet att vara Barnskötare !

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-10-05. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.