Kommunal
Tobias Baudin. Foto: Kommunal

Baudin rasar mot Skolverket

|Kommunal upprörs över Skolverkets utkast till ny läroplan för förskolan. Barnskötarna nämns inte i utkastet.
– De måste ha drabbats av ett kollektivt hjärnsläpp, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Förskolans läroplan ska göras om. Skolverket bestämde sig för att ta med barnskötare, förskollärare och förskolechefer i arbetet med uppdateringen. De fick chansen att komma med synpunkter. Mer än hälften, 52 procent, av de 3 500 synpunkter som kom in lämnades av barnskötare.

Trots barnskötarnas engagemang har de försvunnit ur Skolverkets utkast till ny läroplan.

I dag står det i läroplanen om förskolechefens ansvar: "Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.”

I förarbetet till den nuvarande läroplanen står: ”Barnskötare är en viktig personalgrupp i förskolan som bidrar med sin kompetens till barnens omsorg, utveckling och lärande.”

Men i det nya utkastet har barnskötarna strukits som en del av den arbetsgrupp som förskolechefen leder.

Detta gör Tobias Baudin mycket upprörd.

– Just nu skriker alla kommuner efter utbildade barnskötare. I det läget bokstavligen stryker Skolverket den yrkesgruppen i utkastet till ny läroplan. De måste ha drabbats av ett kollektivt hjärnsläpp, säger han.

Tobias Baudin uppmanar nu regeringen att ta Skolverket i örat.

– Jag förutsätter att regeringen skickar en tydlig signal till Skolverket om att detta inte är acceptabelt. Jag ska försöka få en träff med utbildningsminister Gustav Fridolin för att personligen framföra detta, säger han.

Men Skolverket ser inte strykningen som dramatisk. Undervisningsrådet Magdalena Karlsson förklarar att barnskötarna inte nämns i skollagen och att de har velat harmonisera läroplanen för förskolan med skollagen.

– Anledningen till att vi använder oss av begreppet annan personal är att det är det som finns i skollagen. Det handlar inte om att förringa barnskötarna för det är en oerhört viktig grupp. I förarbetena står att i annan personal ingår barnskötare, men också andra yrkesgrupper som musikpedagoger och dramapedagoger, säger Magdalena Karlsson.

Men barnskötarna är trots allt en väldigt stor grupp i förskolan, kan du förstå att Kommunal blir upprörda över att de inte ska nämnas alls?

– De reagerar på att vi på två ställen har tagit bort ordet barnskötare. Det är en ganska stark reaktion och vi får fundera på hur vi ska förhålla oss till den. Är det så att det finns starka skäl att föra in just den yrkeskategorin i läroplanen får vi fundera på det.

Magdalena Karlsson poängterar att det än så länge är just ett utkast och att de ska träffa de externa referensgrupperna nästa vecka, där Kommunal ingår. 

– Vi kommer att ta till oss synpunkter. Det här är en viktig och transparent process.

Det skarpa förslaget ska vara klart i slutet på året och då skickas på remiss. I slutändan är det regeringen som fattar beslut om vad som ska stå i den reviderade läroplanen för förskolan.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Detta handlar inte om kränkning, detta handlar om att lärare (förskollärare) är ansvariga för att läroplanen följs, så som det står i skollagen.
Pedagog kan vem som hellst vara, inom olika områden, men för att vara (förskol)lärare krävs en högskoleutbildning. Och enligt skollagen krävs en sådan för att få "leda, delegera, planera och följa upp" undervisningen i förskolan. Jag förringar inte barnskötare, barnskötare ska vara stolta över sin yrkesgrupp. Jag anser att de är oerhört viktiga och nödvändiga i förskolan. Men högskolestudierna gör att vi som förskollärare är ansvariga (enligt lagen).

Gör om och gör rätt finns många duktiga kompetenta barnskötare utan dem hade ni aldrig kunnat genomföra eller uppnå målen i läroplanen för även om förskollärarna har den yttersta ansvaret i planering så är det så att VI tillsammans som arbetslag ser till att den blir genomförd!!!! Sluta kränka en viktig yrkesgrupp !!!!

Nu får det vara nog Vi Barnskötare har byggt upp förskolan i sverige. Hur kan det vara tillåtet att man i sverige 2017 får lov att kränka en hel yrkeskår. Jag hoppas att Kommunal sätter stopp för detta.

Säger bara för jävligt!

Vi ska inte arbeta med exkludering gällande våra barn/elever vi ska se till att alla blir sedda efter sina förutsättningar osv..men vad gör skolverket då: jo exkluderar en av våra viktigaste yrkesgrupper som vi har som ger barn och elever det bästa möjliga förutsättningar varje dag. Vi har idag två yrkesgrupper i förskolan och då är det hög tid att se till att alla kan känna en yrkesstolthet utifrån de förutsättningar som finns och då ska också alla yrkestitlar benämnas.

Nu har det gått för långt! Vi är stolta och viktiga pedagoger som nedvärderas och tas bort i den reviderade läroplanen. Fanns inte vi på förskolorna så får de stänga. Vår yrkeskompetens är unik! Skäms Skolverket! Var är likabehandlingsplanerna? Är inte alla lika mycket värda?

Har jobbat inom barnomsorgen sen 86 utbildad barnskötare och upprörs av beskedet att en hel yrkeskår ska försvinna i den nya läroplanen. Vi är minst lika viktiga som förskolläraren och tack o lov har vi en tsk chef som uppskattar oss trots att skolverket inte verkar göra det. Min kunskap som jag förvärvat genom utbildningar både gymnasiala och kortare utbildningar via högskolan är ju i detta nu totalt värdelösa då vi inte erkänns som yrkesgrupp :-( Vi gör samma arbete som förskollärarna vad det gäller planering, utvärdering, hålla i samlingar, projekt och skriva samt hålla i utvecklingsamtal med vårdnadshavare. Detta gör vi med en lön som är en spottstyver av det förskollärarna har. Dessutom finns det inga utbildade förskollärare så det räcker ute och vem får då ta ansvaret nej skärpning SKOLVERKET och se oss som en värdefull personalgrupp inom förskolans värld.

Ännu en kränkning mot oss barnskötare att ta bort vår titel från läroplanen. Vi är också pedagoger som ska värdesättas och att vi får bli benämnda med vår yrkesroll istället för annan personal...ska det stå på våra anställningspapper...annan personal nu?? Vart tog likabehandlingen vägen?? Fy skäms Skolverket. !! Låt våra barnskötare få vara stolta över att vara just Barnskötare. Vi var så glada över att vi bara har benämns i läroplanen innan och nu ska ni ta bort vår titel igen...förstår ni inte att barnskötare bara blir missnöjdare och missnöjdare och det leder till psykisk ohälsa så som barnskötarna hela tiden får kämpa för sin yrkesroll.

Är en stolt barnskötare men med den nya skollagen blir vår yrkesroll ännu mer kränkt! Att ta bort titeln barnskötare och använda annan personal är en kränkning .Ta bort förskollärare med o kalla alla för pedagoger för Vi är alla lika mycket värda på förskolan. Vart tog värdegrunden och likabehandlingen vägen? Vad menar ni med likabehandling...dags att ta upp kampen om stolta barnskötare som gör stor nytta på förskolan trots att man enligt skollagen inte får undervisa på förskolan..skamligt att nedvärdera barnskötarna på detta viset!!! Nu får vi kämpa i motgång igen...när tar detta slut???

Det räcker med att ni förnedra en stor grupp som hade det tuffaste jobb medan förskollärare sitter flera timmar och planerar jobb Vi utfär. Ni gör så att arbetsgivaren kan anställa vem som helst och struntar i vad mån har för kompetens. Undrar hur de kommer att gå och målen kommer att nås??????

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-11-30. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.