Björn Svensson
Anders Bergström, Kommunal. Foto: Björn Svensson

Bergström lämnar 37 olika uppdrag

|Anders Bergström lämnar inte bara uppdraget som förbundskassör i Kommunal utan även ytterligare 37 olika styrelser och kommittéer, där han varit ordförande eller ledamot, visar KA:s granskning.

Förutom rollen som förbundskassör har Anders Bergström haft en rad olika uppdrag. Bland exemplen kan nämnas uppdragen som ordförande i Kommunals a-kassa, ledamot i styrelsen för Riksbyggen, Folksams försäkringskommitté och internationella uppdrag som styrelserna för Iska (Internationalen för stats- och kommunanställda), Epsu (Europeiska federationen för offentliganställdas fackföreningar) och KNS (Kommunalanställdas nordiska samarbete.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal försvarar Bergströms avtal

 

Framför allt dominerar olika typer av fastighetsbolag på listan över Anders Bergströms styrelseposter.

En del av dessa bolag har att göra med att förbundet tagit över fastigheter ute i landet där de gamla avdelningarna låg.

I vilken takt de olika uppdragen ska avvecklas är än så länge oklart. Enligt Kommunal kommer han i vart fall lämna alla uppdrag där han suttit på mandat av Kommunal.

 

LÄS OCKSÅ: Anders Bergström lämnar Kommunal

 

Han har enligt LO: s pressavdelning haft två uppdrag på LO-mandat, AMF Fonder och tidningen Aftonbladets styrelse. Båda dessa uppdrag lämnar han också.

I den mån det förekommit styrelsearvoden har dessa pengar gått direkt till Anders Bergström.

– Jag har i varje fall inte hört talas om att några arvoden gått till Kommunal, säger Ewa Wetterström, kanslichef på Kommunal.

Denna vecka fattas beslut om vem som tar över förbundskassörssysslorna i väntan på kongressen i maj.

 

Anders Bergströms olika styrelseuppdrag med mera

(med reservation för att alla uppgifter inte är uppdaterade)

 

Olika fastighetsbolag

Riksbyggen
Dragningslistan 4 AB, ordförande
Komanco Munksjöstaden kvarter 5 AB, ordförande
Västra Norrlandsgatan Fastighets AB,
OBS vilande bolag!
Montebello 5 AB,
OBS vilande bolag! 
Fastighetsaktiebolaget Stockholm Vitbetan 32
OBS vilande bolag! 
Fastighetsaktiebolaget Rådmansgatan 58
OBS vilande bolag! 
Fastighetsbolaget Polstjärnan
Fastighetsbolaget Repslagaren 2
Fastighetsbolaget Arken Handelsbolag
Komanco, ordförande
(Var tidigare ett bolag för personalutveckling och dylikt men sen ett antal år tillbaka skall bolaget bedriva fastighetsförvaltning)

 

Övriga styrelseuppdrag

Kommunals a-kassa, ordförande
LO – Styrelsen, obs tredje suppleant
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening
Arbetarrörelsens råd för personalutveckling
LO Mediehus
Aftonbladet
AMF Fonder
Kommunalarbetaren i Sverige AB
(Kommunalarbetaren ingår numera i LO Mediehus)
Handelsbolaget Lyran konferens
Arena Idé Kapital, ordförande
ISKA
KNS
EPSU

 

Kommittéer, stiftelser, fonder med mera

LO:s Avgiftskommitté
Förbundets pensionsstiftelse för kontorspersonal
Översynsutredningen 2016
Resereglementsutredningen 2016
Förbundets pensionsstiftelse för funktionärer
Folksams försäkringskommitté
Stiftelsens skorstensfejarnas understödsfond
Förbundets placeringsutskott
Förbundsfonden Swedbank
Omställningsfonden KOM-KL - Styrelsen och beredningsgruppen
Riksbyggen - Biståndsgrupp
Stadgeutredning inför 2016
LO - Finanskommittén

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

I och med Anders Bergströms avgång vore det önskvärt med en redovisning av hans inkomster från alla dessa bolag/styrelser mm. Jag håller helt med den som undrade hur hr Bergström kunda ha alla dessa olika uppdrag och dessutom sköta dom på det sätt som man förväntar sig styrelseledamöter. Nancy Eriksson (s) talkade mycket om lössen i den den röda fanan (syftande på den duglige tjänstemannen Ove Rainer). Är inte Anders Bergström också
en lus i kommunalfackets röda fana? Snus är snus och lus är lus till syvende och sist.

Men få är det förunnat att se det innan det händer.

Den allt överskuggande "religionen" brist på pengar kan nog vara förklaringen till att så många makthavare beter sig så illa. Men det är ju dumt - därför att i grund och botten är det så att: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !” https://josefboberg.wordpress.com/2015/02/17/luft-att-andas-och-pengar-att-bruka-finns-det-i-overflod-av/

Denna man slog Maud Olofsson med hela 12 styrelseuppdrag, inte illa.

Att han hinner med och göra ett bra uppdrag i alla dessa styrelser m.m.
Jag skulle villa veta vad den giriges totala totala ersättning är för alla dessa uppdrag?

Under hela min livstid har "affärer avslöjats" i en aldrig sinande ström. Kanske inte är helt unikt för människor kan vara giriga och ha svårt att motstå frestelsen att trots en egen bra ekonomi försöka få lite till... Kanske ett mänskligt drag som vi alla kan frestas inför och historien så är det nog en slutsats vi kan dra.
Vad som däremot är mycket förvånande är att många fackförbund tillåts vara så "insynsskyddade" så medlemmarna har ingen chans att se vad som är tvivelaktigt förrän det är försent. Rimligt vore att alla styrelsemedlemar redovisar sina övriga uppdrag, ersättningar o pensionsöverenskommelser. Om man inte gör det av egen kraft måste medlemmarna kräva detta för att få en ändring till stånd. Ofta är det ju så att en liten klick människor sitter i massor av styrelser och beviljar andra (kompisar) rejäla arvoden i utbyte mot att andra gör detsamma mot dem. Därför tycker jag att medlemmarna också måste ta ansvar för vem man tar in i styrelser och kräva att villkoren lever upp till medlemmarnas krav på en fungerande organisation. Försvarar inte på något sätt kommunals agerande o tycker att det är ett svek men även medlemmarna måste ta mer ansvar för sina representanter.

Det säger sig självt att även om många av dessa 37 uppdrag är vilande eller små uppdrag så borde dom delas upp på fler personer. Det ser likadant ut i övriga samhället. Röda kors chefer och andra hjälporganisationshöjdare som har en massa uppdrag och en massa inkomster från organisationer som folk tror fungerar bra, och att vi skänker pengar till behövande. Vi borde satsa på att i varje organisation ha personer som granskar och kollar över hur många uppdrag var och en har. Det verkar finnas en massa uppdrag som bara existerar på pappret och som giriga tar ut arvode för. Kommunal är varken den första eller sista organisation där styrelsen och andra vältrat sig i överflöd på medlemmarnas bekostnad. Bort med slöddret från finrummen!! In med kommunalare som har hjärta och hjärna, vilket dom sittande verkar sakna!!

Inte särskilt märkvärdigt flera uppdrag följer uppdraget som förbundskassör.Att svara för ekonomin i ett större företag/organisation följer ofta den lösningen.Att ondgöra sig över det är att skjuta över målet!

37 olika uppdrag, helt fantastiskt att man på ett fullgott sätt kan sköta så många uppdrag och representera så många olika verksamheter! Snacka om multitasking, jösses, lyfter på hatten... Och jag som har fullt sjå med att vara heltidsarbetande kommunalare, lagledare i grabbens fotbollslag, morsa och rodda hemmets skötsel som ska rulla på i vardagen.

Är inte kassörsjobbet på Kommunal en heltidssyssla???
Eller är lönen så dålig som kassör att man måste ta ett extraknäck, eller 37 stycken?
Men tar man på sig så många uppdrag, (37 st), så lär det väl bli varken hackat eller malet? Varför inte satsa på ett jobb och göra det bra? Kanske får vi kräva att näste kassör koncentrerar sig på att stärka Kommunals kassa mer än sin egen?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-02-08. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.