Beslut om heltid ökar i kommunerna

|57 procent av kommunerna och 14 av 21 landsting/regioner har fattat politiskt beslut om rätt till heltid, enligt en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Det är en ökning jämfört med 2012 då motsvarande undersökning gjordes.

– Det är mycket positivt att fler arbetsgivare har heltidsfrågan högt på dagordningen. Utvecklingen mot att fler jobbar heltid har varit för långsam, vilket i huvudsak beror på de stora skillnaderna mellan arbetsgivarna, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, i ett pressmeddelande.

Jämfört med 2012 har heltidsbesluten i kommunerna ökat från 48 till 57 procent. Antalet landsting/regioner som fattat beslut om heltid har dubblerats från 7 då till 14 nu.

Det finns en baksida också. I ungefär var sjätte heltidskommun ökar delade turer, enligt undersökningen. Men det kan röra sig om ännu fler. 50 procent av kommunerna svarar vet ej på frågan om delade turer.

Undersökningen genomfördes våren 2015. 238 av 290 kommuner har svarat (82 procent) och 19 av 20 landsting/regioner.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Bra att SKL:s ordförande också inser att rätten till heltid går långsammare än långsamt!
Vi är många som hoppas att det är stora diskussioner vid förhandlingsborden som snarast leder till målet heltid.
Det krävs omorganisation, ökad bemanning, översyn. Önskvärt är också att arbetsgivare tar tillvara på personalens kompetens, kapacitet och varför inte starta upp kombinationstjänster. Använd personal på plats!
Heltid är en het prio ett fråga!

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-02-11. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.