Region Gotland
Annie Lööf. Foto: Region Gotland

C vill avskaffa turordningsregler i små företag

|C vill ta bort turordningsreglerna i företag med upp till 50 anställda. Det ska enligt partiet öppna jobbdörren för nyanlända.
– Den svenska modellen behöver förnyas, sa partiordförande Annie Lööf när förslaget presenterades i Almedalen.

Centerpartiet vill utöka antalet platser i Yrkeshögskolan, utöka rätten till studielån upp till 60 års ålder och ersätta arbetsförmedlingen med en arbetsförmedlarpeng som ska gå till privata jobbförmedlare som lyckas ge någon ett jobb.

Det mest kontroversiella är att avskaffa turordningsreglerna i små och medelstora företag, det påverkar åtminstone fyra av tio privat anställda.

– Yrkesskicklighet och kompetens måste få avgöra, inte anställningsår när personal måste sägas upp på grund av arbetsbrist. Det är mer rättvist, säger Annie Lööf.

På sikt vill C helt avskaffa lagen om anställningsskydd.

– Vi vill återföra makten över turordningsregler till parterna, från LAS.

Partiet står fast vid sitt gamla förslag om ingångsjobb för nyanlända. Dessa jobb ska ha ingångsavtal med lägre lön.

Enligt Annie Lööf handlar det om att förnya den svenska modellen för att Sverige ska klara den internationella konkurrensen, småföretagen ska gynnas så de kan blir fler och växa och ge fler chansen till jobb.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Annie L lägg ner!
Du lever i det blå.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-07-25. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.