Björn Svensson, David Bicho
Tobias Baudin, Ylva Johansson och Susanna Gideonsson. Foto: Björn Svensson, David Bicho

Oro i LO för ändrade konfliktregler

|Regeringens utredning om ändrade konfliktregler skapar oro inom LO. Utredningen har tillsatts på grund av den långvariga konflikten i Göteborgs hamn.
– Det är inte bra om vår strejkrätt begränsas till följd av denna konflikt, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Avdelning 4 i Hamnarbetareförbundet har i mer än ett år varit i konflikt med APM Terminals i Göteborgs hamn.

Det är Transport som tecknar det centrala avtalet med Sveriges Hamnar som är en arbetsgivareorganisation inom Transportföretagen.

Hamnarbetareförbundet har erbjudits att teckna hängavtal på det avtal som arbetsgivaren har med Transport. Men Hamnarbetareförbundet säger nej till detta erbjudande.

På grund av konflikten har hamnen tvingats gå ned i kapacitet. Fartyg kan inte lastas eller lossas. Svenska företag drabbas av att de inte kan exportera eller importera varor.

Regeringen har nu tillsatt en utredning för att se om lagen ska ändras så att det inte blir tillåtet att ta till konflikt mot en arbetsgivare som har kollektivavtal med ett annat fackförbund.

Inom LO finns finns oro för att utredningen blir en förevändning för att i riksdagen besluta om begränsning av strejkrätten.

Kommunal ser en fara med att en sådan lagändring inte bara stoppar strejker i Göteborgs hamn utan även begränsar rätten att ta till strejk eller sympatistrejker för undersköterskor eller personliga assistenter.

Även Handels ordförande Susanna Gideonsson ser med oro på utredningen.

– Jag kan förstå att regeringen känner pressen att tillsätta utredningen. Men om den leder till ändrade konfliktregler till arbetsgivarnas fördel undergrävs den svenska modellen. Då finns risk för vilda västern med risk för fler konflikter, därför att löntagare inte längre tror på den svenska modellen.

Konflikten i Göteborgs hamn diskuterades vid ett seminarium under Almedalsveckan. Med vid seminariet var Peter Winsten, ansvarig i Transport för stuveriavtalet.

Transport är inte beredd att släppa avtalsrätten till Hamnarbetareförbundet.

Men Peter Winsten är trots det inte positiv till regeringens utredning.

– Jag tycker att detta är en mycket dålig idé. Konfliktreglerna behöver inte ändras. Risken är att vi nu kan få regler om en proportionalitetsprincip, där det rimliga i en konflikt ska prövas. Den svenska modellen fungerar bra, det som sker i Göteborgs hamn är ett litet undantag.


    Marie Nilsson,
    ordförande för
    IF Metall.

IF Metalls ordförande Marie Nilsson är dock positiv till att utreda ändrade konfliktregler.

– Jag tror att det är nödvändigt. Många av våra medlemmar är oroliga över att förlora jobbet till följd av konflikten i Göteborgs hamn.

Inom LO finns oro för att en lagändring skulle göra det möjligt för arbetsgivare att teckna avtal med "gula" fackföreningar, fack som arbetsgivarna bildar på sitt företag. Då skulle Kommunal och andra fack inte tillåtas att där ta till konflikt för sina avtal.

– Även om det inte blir så kan det finnas risk för att fack tecknar sämre avtal för att få avtalsrätten. Då blir det en avtalskonkurrens nedåt, säger Peter Winsten.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson avfärdar detta.

– Tror någon på allvar att jag skulle ändra lagen för att gynna "gula" fackföreningar. Det kommer aldrig att hända.

Hon hänvisar till en dom i Arbetsdomstolen i februari som slog fast att det inte är tillåtet för arbetsgivare att teckna avtal med ett fack när arbetsgivaren redan har ett avtal med ett annat fack.

Tvisten gällde ett företag som tecknade ett arbetstidsavtal med Hamnarbetareförbundet i hamnar i norra Sverige. Detta trots att företaget omfattas av det centrala avtalet mellan Sveriges Hamnar och Transport.

Domstolen slog fast att arbetsgivaren inte får ersätta avtalet med Transport med ett annat avtal. Ändå tillåts Hamnarbetareförbundet i ett sådant läge strejka för att få avtal.

– Så kan vi inte ha det, Vi måste se om lagen behöver ändras. Kanske vi kan införa den norska modellen med en nämnd som avgör om ett fackförbund bör ha rätt att ta strid för rätten att teckna kollektivavtal, säger Ylva Johansson.

Hon tillägger att en modell också kan vara att det fackförbund som har flest medlemmar på arbetsplatsen bör få avtalsrätten.

I Göteborgs hamn organiserar Hamnarbetareförbundet 85 procent av hamnarbetarna.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Fast om Socialdemokraterna väljer att begränsa strejkrätten tror jag att knegarna fullständigt struntar i det. Är det vild strejk så är det.

Om den Svenska modellen skall överleva måste facken i stort UTMANA arbetsgivarna redan när man SKRIVER/UNDERTECKNAR kollektivavtalen. Här krävs det inte bara arbetarnas önskan och vilja utan även ARBETSRÄTTSLIGA OCH JURIDISKA EXPERTER.!

Tålamodet tryter till slut!
Handels ordförande Susanna Gideonsson :
"Jag kan förstå att regeringen känner pressen att tillsätta utredningen. Men om den leder till ändrade konfliktregler till arbetsgivarnas fördel undergrävs den svenska modellen. Då finns risk för vilda västern med risk för fler konflikter, därför att löntagare inte längre tror på den svenska modellen."
Sopåkarna är ju nästa konflikt.
Nu måste facken TA STÄLLNING och sätta ner foten.

Konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals har föranlett regeringen att ta initiativ till en utredning vars syfte är att begränsa konflikträtten. Regeringen motiverar utredningen med att ”en utveckling där stridsåtgärder vidtas i andra syften än att genomdriva krav på kollektivavtalsreglering och där arbetsgivare riskerar att drabbas av stridsåtgärder trots att de redan har ett kollektivavtal äventyrar den svenska kollektivavtalsmodellens legitimitet.”

Svenska modellen måste försvaras, där vi som fackförening säljer arbetsfred i utbyte mot kollektivavtal. Detta, i kombination med rätten att förhandla i enlighet med MBL, ger den fackliga organisationen en stark möjlighet till inflytande över frågor som rör företagets verksamhet och över våra medlemmars villkor. Men med detta sagt ställer vi oss mycket kritiska till regeringens utredningsförslag.

Kollektivavtalsmodellens legitimitet förutsätter för det första att vi har parter på arbetsmarknaden som respekterar varandra – som är överens om modellen. För den som följt konflikten i Göteborgs hamn det senaste året är det uppenbart att APMT:s nya ledning driver en antifacklig linje, som aktivt syftar till att begränsa de fackliga organisationernas möjlighet att utöva sitt inflytande. Den linjen har i Göteborgs hamn redan lett till att Unionen lagt ner sin fackklubb, till att Ledarnas klubb blivit passiv och till hård kritik från den lokala Transportklubben.

Oavsett vad man anser om Hamnarbetarförbundets metoder i kampen för att få motparten att respektera grundläggande fackliga rättigheter så är det uppenbart att en lagstiftning innebär ett ingrepp i förhandlingarna till fördel för en arbetsgivare som agerar antifackligt. Att tro att detta skulle gynna kollektivavtalsmodellen är att bedra sig.

Kollektivavtalsmodellens legitimitet bygger vidare på respekt för den grundlagsfästa föreningsrätten. I denna ingår att arbetarna har rätt att ansluta sig till den fackförening de anser representerar dem bäst. Att begränsa möjligheten för fackföreningar som inte har kollektivavtal att vidta konfliktåtgärder riskerar att öppna upp för en situation där fackföreningar kan startas upp utan brett stöd från arbetarna, men med brett stöd hos arbetsgivaren. Det tjänar ingen fackförening på.

Sist men inte minst medför regeringens åtgärd legitimitet för en praxis där politiken lägger sig i arbetsmarknadskonflikter. Det innebär att öppna en dörr som definitivt bör hållas stängd. Risken är stor att borgerliga partier som vill gå än längre får vind i seglen. Nästa gång kan det vara sympatiåtgärder som sätts i fråga.

Den fackförening som har flest medlemmar borde väl få avtalsrätten? Och om ett företag har 8 anställda som är med i Transport, 8 som är med i Syndikalisterna och 8 som är med i Hamnarbetarförbundet, så får väl dessa tre förbund sätta sig ner för att tillsammans ställa gemensamma avtalskrav mot arbetsgivaren. Och kommer man inte överens får man kanske dra lott om vilka krav som ska drivas, eller införa individuella löneförhandlingar fullt ut?
Lite nytänkande i fackföreningsrörelsen efter över hundra år i samma fotspår vore kanske en bra idé?
Tänk om vårt enda vapen strejken tas ifrån oss, då vinner arbetsgivarna på teknisk knockout varje gång, tvi vale!!!

Nu börjar det gå för långt!
Det verkar som att hela Sverige ska raseras.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-07-26. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.