Colourbox
Mindre arbete – mer fritid. Foto: Colourbox

Dags för sex timmars arbetsdag

|Sex timmars arbetsdag är framtiden. Det är dags för en ny lagstiftning för ett hållbart arbetsliv som gynnar människan – inte direktören, skriver fem bussförare i Uppsala.

Arbetarrörelsen har byggts på solidaritet och empati, något som tyvärr håller på att försvinna i samhället. För många arbetstagare präglas arbetsdagen av ökad intensitet, stress och högt tempo. Många heltidsjobbare har svårt att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap, familj och fritid. Många ensamstående arbetstagare lever i fattigdom och har inte råd att unna sig en semester eller ens gå på bio eller restaurang med sina barn. 

Löneutvecklingen står inte i rätt proportion till inflationen på grund av industrins märke som har normaliserats inom LO-fackförbunden. Bankerna, direktörerna och de rika blir rikare medan fattiga blir fattigare. Vinsterna ökar hela tiden, men fördelas orättvist och går inte i samma grad tillbaka till folket, till dem som kämpar och sliter hårt nere på golvet under svåra omständigheter, varken i form av pengar eller kortare arbetstid. Detta måste alla fackföreningar förändra genom samordnade krav, översyn av rådande förhållande och nytt tänk. 

Fritiden räcker inte till. Sjuktalen och ohälsa ökar kraftigt på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader och klasskillnader ökar för varje år som går och årligen arbetas övertidstimmar som motsvarar 150  000 heltidsjobb.

Arbetstidsnormen i Sverige måste förändras till en kortare arbetsdag med bibehållen full lön. Alla LO:s fackförbund tillsammans med andra politiska rörelser och näringslivet måste arbeta fram en ny lagstiftning för ett modernt och hållbart arbetsliv som gynnar människan. Åtta timmars arbetsdag är en 100 år gammal idé – sex timmars arbetsdag är framtiden. Individuella löner, som infördes redan år 1994 i Sverige under förespegling att det skulle leda till mer kreativitet, produktivitet och utveckling i arbetslivet, har inte lyckats tillföra rättvisare löneutvecklingar. Resultatet har blivit pressade scheman, mer ohälsa, tystnadskultur och favorisering av de anställda som har en bra talförmåga. Det är därför den individuella lönemodellen inom offentlig sektor måste avvecklas.

Att Svenskt Näringsliv tycker att arbetstagarnas avtalskrav är för höga är inte särskilt förvånande. Det tycker de nämligen alltid oavsett hur konjunkturen, omvärlden och situationen i Sverige ser ut. Rättigheter inom vissa områden som vården (som man redan trodde sig ha) läggs nu fram som avtalskrav. Detta är något viktigt som alla LO:s fackförbund måste jobba med och ändra på.

Solidariteten måste komma tillbaka till arbetarrörelsen och välståndet måste fördelas rättvist.

 

Jafar ­Sarehkhani
Matilda ­Sennerfeldt
Per Benker
Fahri Ulusoy
Jan Moren

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentarer

Som bussförare har man 38,25 h/vecka, i genomsnitt. Men då jobbar man också på årets alla dagar, ett fåtal har ännu S1, lediga helger, och har då 40 h/vecka.
Nu finns det förstås en massa saker man måste göra på sin dyrbara fritid, som att skriva ut tjänsterna, söka uniform, semester och tjänster, ladda kort, resa när man inte börjar och slutar på samma plats, osv. Detta gör ju att man kommer nästan upp i över 40 h trots arbetstidsförkortningen. Ja, och för i alla fall de flesta Stockholmsförarna så blir det dagligen övertidskörning på grund av att tidtabell och den oframkomliga verkligheten inte stämmer överens. Med andra ord, vi har över 8 h/dag, trots alla finna avtal...
Så 6 timmars arbetsdag vore ju en dröm. Man slipper vara helt slut och giktbruten efter en arbetsdag bakom ratten.
För arbetsgivaren finns det en fördel också, man slipper förmodligen en hel del sjukskrivningar på grund av stress och annat. Friskare personal är väl rena vinsten?
För samhället finns det också fördelar, fler människor får jobb och skatteinkomsterna ökar därmed.
Finns inte ett ont ord att säga om 6 timmarsdagen, så vad väntar vi på? Korta en halvtimme varje år så är vi snart där...

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-05-28. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.