Colourbox
Förskolan. Foto: Colourbox

Dåligt arbete med modersmålet

|Många förskolor saknar ett medvetet arbete med barns modersmål, när detta inte är svenska.
Det visar en granskning från Skolinspektionen.

Myndigheten har gjort besök på 34 slumpvis utvalda förskolor i hela Sverige och granskningen visar att på 23 av dessa saknades ett medvetet arbete med flerspråkiga barns modersmål.

På de flesta av dessa förskolor upplevde personalen att de inte hade tillräckliga kunskaper för att arbeta med språkutveckling i andra modersmål än svenska. Förskolan ska enligt skollagen medverka till att barn med andra modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både svenskan och sitt modersmål.

– Flerspråkiga barn som inte utvecklas i sina språk i förskolan kan få svårare att tillgodogöra sig andra kunskaper. Det är därför av stor vikt att förskolechefen säkrar att det finns en gemensam bild av uppdraget, tillgång till kompetensutveckling och tid för erfarenhetsutbyten, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo i ett uttalande.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Ja modersmålet är väldigt speciellt, Jag bor i Jämtland och har ifrågasatt varför man som
förälder inte ska ha någon insyn i modersmålsutbildningen. Pedagogerna på Fsk vet inte
heller särskilt mycket. Modersmålsläraren smyger in diskret och tar med sig barnen i 1 timme, (Om läraren ens kommer) Jag har försökt få ett svar från Kommunen varför detta
hemlighetsmakeri ? Hoppas KA kunde skriva en artikel om detta, det är ju skattepengar
vi talar om. Men mina erfarenheter är att det är mest flum och jag får inte veta hur jag
som förälder kan stötta mitt barn på bästa sätt. Helt klart måste man hjälpa till i hemmet
det är ju bara 1 tim i veckan så då hinner man inte med så mycket.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-05-11. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.