Därför får du inte tystas

|Från den 1 juli i år har anställda i privat vård, skola och omsorg meddelarskydd, precis som alla offentliganställda. Men vad innebär det egentligen? Vad får du berätta om jobbet, och för vem?

Vad är meddelarskydd?

Meddelarskydd innebär att en arbetsgivare inte får efterforska vem som har lämnat uppgifter till medier. Den som har lämnat uppgifter får heller inte straffas för det av arbetsgivaren, till exempel genom att bli av med jobbet.

 

Vilka omfattas?

Alla som arbetar inom offentlig verksamhet omfattas av meddelarskydd. Från och med den 1 juli i år gäller meddelarskyddet även för de som är anställda inom privat vård, skola och omsorg. Meddelarskyddet gäller även inom kommunala bolag som kommunen äger mer än hälften av.

 

Vilka omfattas inte?

Privatanställda som inte arbetar inom vård, skola och omsorg. Anställda i statliga bolag omfattas inte heller av meddelarskyddet.

 

Vad hamnar under meddelarskyddet?

Alla uppgifter förutom de som lyder under sekretess och tystnadsplikt omfattas. Det betyder att du får berätta sådant som räknas som företagshemligheter för en journalist. Du får också berätta sådant som bryter mot den så kallade lojalitetsplikten – det vill säga att arbetsgivaren kan kräva ett visst mått av lojalitet från dig.

 

Vad får du inte berätta för en journalist?

Du får inte berätta sådant som faller in under tystnadsplikt och sekretess. Det är särskilt viktigt för dig som arbetar inom vård, skola och omsorg och har tystnadsplikt gentemot omsorgstagarna och barnen. Gränsen kan ibland vara svår att avgöra – en stor del av jobbet handlar ju just om enskilda personer. Men grundregeln är att det inte ska gå att identifiera den enskilde. Var därför försiktig med detaljer som gör att personen går att känna igen.

 

Hur är det med handlingar och dokument?

Meddelarskyddet är ett skydd för att lämna uppgifter muntligt och gäller inte handlingar. Om du lämnar över interna dokument till en journalist omfattas det därför inte av meddelarskyddet. Där­emot så får du läsa högt ur handlingarna.

 

Gäller meddelarskyddet på sociala medier?

Nej, meddelarskyddet gäller inte sådant som du skriver på sociala medier. De medier som omfattas är endast grundlagsskyddade medier, alltså sådana som har ett så kallat utgivningsbevis. Tänk dig därför för när du skriver på sociala medier, så att du inte avslöjar ­företagshemligheter eller riskerar att bryta din ­lojalitetsplikt mot arbetsgivaren.

 

Kan meddelarskyddet avtalas bort?

Nej, det går inte. Om du som arbetar inom privat vård, skola eller omsorg har skrivit på någon sorts sekretessavtal som reglerar vad du får säga till ­media, så gäller det inte längre, från och med den 1 juli i år.

 

Hur är det med policyer? 

Ibland finns en policy på arbetsplatsen som ­säger att frågor från medier besvaras av chefen, men meddelarskyddet är starkare än en policy. Vad ­arbetsgivaren än säger så har du som arbetar inom offentlig verksamhet och inom privat vård, skola och omsorg rätt att prata med media utan att arbetsgivaren får efterforska vem som gjort det eller straffa dig.

 

Vad händer om arbetsgivaren bryter mot meddelarskyddet?

Då kan du polisanmäla och den som bröt mot meddelarskyddet kan dömas av domstol. Det hände exempelvis i Åstorps kommun tidigare i år. Där dömdes en moderat kommunpolitiker till dagsböter för att ha försökt ta reda på vilka inom kommunen som intervjuats av SVT i en fråga.

Illustration: Sofie Marklund

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2017-11-13 08:36