Region Skåne/Colourbox
Carl Johan Sonesson. Foto: Region Skåne/Colourbox

De vill låta personalen styra sjukhus

|Om Alliansen i Skåne får makten lovar de att låta personalen styra ett av landstingets sjukhus. Det rapporterar Sveriges Radio.
– Förslaget får inte bli ett sätt för politikerna att frånsäga sig ansvaret, säger Emma Ölmebäck, gruppchef för vård och omsorg på Kommunal.

Vallöftet från Alliansen i Skåne innebär att personalen ska få styra ett av landstingens sjukhus och två vårdcentraler, helt utan inblandning från politiker. Carl Johan Sonesson, moderat regionråd i Skåne, hoppas att förslaget kan leda till en bättre sjukvård.

– I region Skåne har flera sjukhus haft problem att leva upp till kvalitetsmålen, och politikerna har fått kritik. Kritiken har till stor del bestått i att politikerna detaljstyr för mycket. Därför vill vi i Alliansen testa att låta personalen styra istället, det finns säkert många förslag från personalen på golvet som kan göra verksamheten bättre, säger Carl Johan Sonesson.

Kommunal har ännu inte tagit ställning till förslaget, säger Emma Ölmebäck, som är gruppchef för vård och omsorg på Kommunal.

Emma Ölmebäck

– Men vi kommer självklart att följa förslaget om det införs. Det är positivt med personalinflytande. Men det är viktigt är att det här förslaget inte blir ett sätt för politikerna att frånsäga sig ansvaret för sjukvården och lämna över det på vårdpersonalen, säger Emma Ölmebäck.

Region Skåne styrs i dag av Socialdemokraterna och Miljöpartiet i minoritet. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) är tveksam till att låta personalen styra ett stort sjukhus, då han intervjuas av Sveriges Radio. Även Emma Ölmebäck ställer sig tveksam till att förslaget ska införas i så pass stor skala.

– Vi har goda erfarenheter av personalkooperativ, men det kan vara bättre att testa modellen på exempelvis förskolor eller vårdcentraler. Om förslaget införs är det också viktigt att alla Kommunals yrkesgrupper får inflytande i sjukhusets ledning, säger Emma Ölmebäck.

Hur stort inflytande skulle Kommunals yrkesgrupper få i sjukhusets ledning om ni vinner valet?

– Vi har inte kommit så långt att vi bestämt hur styrelsen skulle se ut i detalj. Men självklart är det viktigt att alla yrkesgrupper representeras i sjukhusets styrelse om förslaget genomförs, säger Carl Johan Sonesson.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Det är väl en bra ide.
Det privata är ingen ide, det ser man överallt hur dom betett sig.
Snacka om att göra bort sej, litar inte på dom privata.

Ur ett intressentperspektiv finns väl några möjliga huvudsakliga fokus, kapitalet (vinst/kost), patient (vård) och anställda (arbets- & anställningsvillkor). Politiker trycks mellan kostnadsfokus och vårdkvalitet. Här lägger Alliansen nu till kunskap och ledningsförmåga? Rimligen är sjukhusledningen inte politiskt utnämnd, utan anställd på professionellt kompetensmässiga grunder - hur tänker man sig att en personalstyrd ledningsstruktur ska fungera, förändra arbetets utförande eller avvägningen mellan utförare- och patientintresse? Det låter mer som att politiker vill abdikera det direkta ledningsansvaret (till vilken grad/varför har de det idag?), men då handlar det väl mer om att professionalisera styrelsen? Även om de gör det, så ligger de grundläggande budgetfrågorna kvar den politiska sfären eftersom de i slutänden handlar om skatteuttag. Och var/hur utkräver väljare och patienter ansvar för vårdens innehåll i ett personalkooperativ? Varför skulle ett personalkooperativ utan ägaransvar/risk, vara mer lyhört mot patientönskemål än en ett företag vars vinst beror av viljan till återbesök eller en politiker vars mandat vilar på nöjda väljare? Handlar det om ökat bottom-up påverkan på arbetets utförande & villkor, så är det nog mer kopplat till vem som är sjukhusdirektör och dennes förändringsmandat? Vill man få bättre kapitalallokering med högre kvalitet på investeringsbeslut så är nog svaret privatisering? Så på vilket problem är personalkooperativ lösningen?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-11-20. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.