Demensvården får nya riktlinjer

|2016 ska vård och omsorg av dementa vara mer lika över hela landet.
Socialstyrelsen arbetar på att ta fram nya riktlinjer som ska gälla alla.

160 000 personer i Sverige har olika demenssjukdomar. Demens är obotligt men vård och omsorg kan underlätta livet och öka livskvaliteten för de drabbade. I dag ser vården och omsorgen av de sjuka och kvaliteten på hjälpen de får olika ut beroende på var de bor i landet. Redan i dag har Socialstyrelsen riktlinjer för demens men nya forskningsrön och nya behandlingar har kommit till sedan de infördes 2010 och därför görs de nu om av en grupp experter inom geriatrik, allmänmedicin och omvårdnad. De ska nu bland annat rangordna de behandlingsmetoder som finns efter vilka som är till störst nytta för patienterna och uttala sig om det finns några som är helt olämpliga.

Riktlinjerna är rådgivande och målet är att beslutsfattare och politiker ska få kunskap om vilka nya behandlingar bör införas, vilka som bör tas bort eller om man behöver mer resurser. Hösten 2016 ska arbetet vara klart.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Förslag: De som bor på servicehus och blir mer och mer dementa ska inte flyttas till särskilt dementboende, utan jag tycker att man kan ha skapa små grupper inom servicehuset och tillsätta mer personal (kunniga om dementa) som kan skapa en varm o go miljö med aktiviteter som stimulerar de dementa. Ofta kommer de ihåg saker som de lärt sig tidigt, bl a sångtexter. Låta de umgås med djur av olika slag, jag listan kan bli lång med sådana förslag. Det är väldigt jobbigt för dementa att flytta och ofta blir de väldigt mycket sämre. Det är viktigt att dementa behandlas med respekt och inte bara föses undan.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2015-07-14. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.