Ditt engagemang gör hela skillnaden

|Efter Aftonbladets artiklar och granskningar av Kommunal valde många medlemmar att säga upp sitt medlemskap. Det är fullt förståeligt att många har varit arga, ledsna och besvikna över vad som avslöjats och att detta lett till många uppsägningar.

Nu har förbundet dock tagit fram en åtgärdsplan och ska se över mycket av det som kritiserats. I slutet på maj håller Kommunal kongress och då ska ombuden avgöra vilka som ska leda förbundet under de kommande åren.

Det är medlemmarna som genom kongressens valda ombud styr över vilka som ska leda Kommunal. För att ett fackförbund ska stå starkt är varje medlem också oerhört viktig. Inte minst i avtalsrörelsen är alla undersköterskor, barnskötare, bussförare och personliga assistenter viktiga för att förbundet ska stå starkt. Fler medlemmar betyder bättre möjligheter att få till högre löner och bättre arbetsvillkor för medlemmarna.

Hela den fackliga grundtanken handlar om att bli starkare genom att vara många som tillsammans kräver bättre löner och villkor på arbetsmarknaden. Det är svårare att få igenom förändringar som enskild.

I den aktuella filmen ”Suffragette” beskrivs exempelvis hur den kvinnliga rösträtten efter en lång kamp blev verklighet i Storbritannien. Flera trodde att det var omöjligt, men genom att många tillsammans krävde samma sak blev det till sist möjligt att få till en förändring. I filmen beskrivs uppoffringarna som kvinnorna gjorde, hur några av dem tvivlade och ibland var på väg att ge upp, men att de trots sin rädsla och sina tvivel valde att stanna kvar var det som möjliggjorde att kvinnorna fick rösträtt.

Det är inte fel att vara besviken och arg över det som har gjorts fel i Kommunal, men frågan är hur denna besvikelse och ilska kan användas till något konstruktivt. Genom att säga vad du tycker och bidra till en förändring i de delar du tycker att detta behövs kan du påverka framtiden för över en halv miljon medlemmar. Ditt engagemang gör hela skillnaden.

Illustration: Magnus Bard

Detta är en ledare. Det betyder att åsikterna i texten är ledarskribentens egna.

Kommentarer

Ledsen och besviken kan barn vara som inte får godis. Här finns inga rumsrena ord för att beskriva hur förtroendevalda individer i ledande positioner agerat. Hade detta inte skett i en intresseorganisation hade det blivit rättsliga påföljder! Och att våran ordförande fick bära hundhuvudet själv var inte rätt! Ett fackförbund för lågavlönade medlemmar, där ett medlemskap kostar omkring 300 000 kronor under ett arbetsliv där vi har i alla fall varit 1/2 miljon medlemmar. Enorma summor mot vad vi medlemmar får i gengäld.
Tryggt att ha en arbetsgivare i dessa tider!
Nu krävs det en drastisk omorganisation inom vårat fack, vi medlemmar måste få någon möjlighet att vara med att påverka vem som sitter vart och hur länge. Håller fullkomligt med tidigare insändare om att uppdragen borde tidsbegränsas, det är inte sunt att sitta för länge, lika osunt som grunden till det som förbundsordförande började bygga på! Man blir endast generad av att se, höra någon som suttit alldeles för länge bli intervjuad i media och ska företräda mitt kommunal. Det borde inte vara att göra karriär att agera fackligt, det borde vara strävan till förändringsarbeten. Korta ledet till förbundet, ta bort sådant som inte fungerar på ett bra sätt, modernisera kommunal, ett kommunal i tiden där man släpper in fler än polarnas polare. Låt oss medlemmar få vara delaktiga i åtgärdsplanen. Är det att vara engagerad lika med som att hålla k?


Fina ord om att man skall engagera sig, det gjorde jag och fick defenetivt inget välkomnande när jag protesterade mot höga löner för ledare och ombudsmän/kvinnor i förbundet. Skandalerna blev ingen chock för mej då jag redan 2003 insåg hur rutten organisation vi hade, maktfullkomligheten gör att sektioner och avdelningar 'gör sig av med raka och ärliga' eller som dom tyckte 'frispråkiga' mycket väntat att det skulle gå åt pipan i kommunal, kommunal måste tidsbegränsa uppdragen och ha ett oberoende medlemsråd som kan gå in och stoppa galenskap. Inte ens en procent har all makt i kommunal och kämpar med näbbar och klor för att få vara med runt köttgrytorna i toppen, Avdelningarna är kompisar med högstaledning samt varje kongressledamot.

Var finns då bevisen på Susanna Lundell´s välskrivna ledare om engagemang? Var finns kommentarerna som visar på ett angagemang? Eller är det ett sådant typ av engagemang som en del förtroendevalde håller på med på annat håll och inte kan redovisa för när man begär det? Vad beror tystnaden och passivitaten på? Vad är det som gör att Anja Westberg med flera inte svarar? Står man inte för sina ord när det krävs handling? Kan man inte erkänna fel och brister och visa tecken på ett åtgärdsarbete? Hur skall man kunna rekommendera ett medlemskap inom kommunal om förtroendevalda svarar med tystnad?

Vissa "förtroendevalda" vill inte ha något engagemang för det hotar deras egna stolar på berörda poster både inom och utanför kommunal. Varför upptäcker inte regionala skyddsombud allvarliga arbetsmiljöbrister inom enskilda hästverksamheter och varför ser man åt annat håll när olyckor sker? Varför hävdar man att vissa verksamheter har en god arbetsmiljö och att där förekommer ett bra arbetsmiljöarbetet (som man gjort när det berör dödsolyckan i Töreboda). När enskilda medlemmmar engagerar sig och ifrågasätter så svarar man inte. Men på skyddsrondsprotokollet kan det stå "god arbetsmiljö". Och det när det gäller verksamheter som har kollektivavtal där arbetsmiljöverket nu under 2015 konstaterat allvarliga arbetsmiljöbrister. Varför svarar inte Anja Westberg när man söker henne? Hon sitter med i både HYN (Hästnäringens Yrkesnämnd) liksom i LAMK (Lantbrukets ArbetsMiljöKommite). Är personligt engagemang både inne i och utanför Kommunal ett hot mot henne och övriga "förtroendevalda"? Varför syns hon bara när hon får uttala sig och inte när hon får frågor som hon har svårt att redogöra för som exemplvis hennes ord om dödsolyckan i Töreboda.

Anja westberg vet vem jag är och hon har mitt telefonnummer...

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-03-10. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.