Wikimedia Commons
Öresundsbron och Malmö. Foto: Wikimedia Commons

Fack runt Öresund sågar id-kontroller

|Svenska och danska fack kritiserar de id-kontroller som regeringen vill införa i Öresundsregionen. De som pendlar varje dag skulle få en försvårad vardag, menar facken.

Irtuc Öresund är en tvärfacklig kommitté bestående av de fackliga centralorganisationerna i Öresund, däribland LO–distriktet i Skåne, som jobbar för en mer gemensam arbetsmarknad.

”Det är med bestörtning vi ser vilka konsekvenser dessa beslut får för våra medlemmar och för ekonomin i vår region” skriver de i ett uttalande angående de omdiskuterade id-kontroller som svenska regeringen vill införa i Öresundsregionen.

Facken organiserar många av de pendlare som bor i det ena landet och jobbar i det andra, och menar att dubbla id-kontroller skulle drabba dessa människor i form av längre restid, färre avgångar och mer fyllda tåg. Även företagen som bedriver kollektivtrafik i området skulle drabbas. 

Facken vill i stället se lösningar från både Sverige och Danmark som påverkar vardagen och den gemensamma arbetsmarknaden i så liten utsträckning som möjligt.

Fotnot: Bilden ovan är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2015-12-29 14:39