Får arbetsgivaren bete sig så här?

|Jag jobbar på en friskola, där jag började med praktik i november 2010. I februari 2011 fick jag ett år med särskilt anställningsstöd och från februari 2012 fram till oktober 2016 har jag haft nystartsjobb på samma skola. Under denna tid har jag skrivit på anställningspapper för ett år eller en termin i taget. På mitt anställningsbevis står att jag är anställd på viss tid/visst arbete med särskilt bidrag för elev med särskilda behov.
Kan de sparka ut mig sedan eller gäller las-reglerna här? Jag har barnskötarutbildning och efter mig har man anställt två personer utan utbildning med i stort sett samma arbetsuppgifter. Den ena har blivit fast anställd efter bara två år.
En chef har sagt att eftersom jag går på bidrag gäller inte las för mig. Snart ska jag skriva nya papper igen eller få gå, då nystartsbidraget är slut. Jag känner mig oerhört utnyttjad i så fall! Sorgligt, att man som arbetsgivare kan bete sig så här.
/Tacksam för svar

SVAR: Mitt råd är att du så fort som möjligt kontaktar ditt lokala fack eller Kommunals ombud på din arbetsplats. Utifrån din beskrivning är det fullt möjligt att du inte har företrädesrätt till återanställning hos arbetsgivaren. Dels omfattas anställning med särskilt anställningsstöd inte av bestämmelserna i lagen om anställningsskydd, dels kan du ha haft anställningar på visstid som du inte heller får tillgodoräkna dig när det gäller rätten till återanställning.

Det skäl som arbetsgivaren har angett är felaktigt. Orsak­en är inte att anställningen varit subventionerad utan snarare vilken typ av anställning du haft. Därför är det viktigt att du snarast tar kontakt med Kommunals ombud, då du bör få hjälp med att reda ut detta innan din anställning upphör.

Tom Jansson,
ombudsman på Kommunal

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2017-01-31 15:02