Får chefen säga nej till studieledighet?

| Min arbetsgivare har rätt att skjuta upp min studieledighet med sex månader om han vill, men gäller detta även vid redan påbörjade studier? Jag har läst i ett år på hög­skola, ska jobba i sommar och arbetsgivaren vägrar ge mig tjänst­ledigt i höst för att fortsätta mina redan påbörjade studier. Jag läser ett treårigt program. Kan arbetsgivaren tvinga mig att säga upp mig för att jag ska kunna fortsätta studera?
Pernilla

svar: Jag uppfattar det som att du sökt studieledigt för ett läsår i taget och att du återgår i tjänst under sommaren. Under dessa förutsättningar har arbetsgiv­aren rätt att tillämpa studie­ledighetslagens regler om arbetsgivarens rätt att skjuta upp den sökta ledigheten.
Du bör ta kontakt med din sektion omedelbart, så de kan hjälpa dig i diskussionerna med din arbetsgivare.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2009-07-13 14:49