Får kommunen hålla inne lönen?

| Lönekontoret tänker hålla inne våra löner upp till tre dagar fyra gånger under 2009. Om den 25:e infaller på en lördag får vi pengar måndag den 27:e i stället för på fredagen. Kommunens förklaring är att de vill hinna få in skatteintäkterna, så de slipper använda dyra krediter för att betala ut lönerna.
Är detta rimligt?
Arg och besviken personal

SVAR: Ni har en kommun som arbetsgivare och omfattas därför av ett kollektivavtal som reglerar tidpunkten för när lönen ska betalas ut.
Enligt §15 ska lön utbetalas någon av de sista fem dagarna i månaden.
Om datum för utbetalning är en lördag, söndag eller helgdag ska lön utbetalas före helgen. Kontakta Kommunals sektion för att få veta om ert problem går att åtgärda.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2009-04-15 14:54