Fi har fel i sak

|Feministiskt initiativ menar att LO förespråkar ”särskilda löner för nyanlända”. Detta är fel i sak, skriver LO-ekonomen Torbjörn Hållö.

Fi bemöter repliken i en kommentar under artikeln.

 

I måndags presenterade LO förslaget om utbildningsjobb. I Kommunalarbetaren kritiserar Annelie Nordström och Meriam Chatty från Feministiskt initiativ förslaget i en debattartikel.

LO:s modell med utbildningsjobb är att den anställda har ett arbete och därtill genomför reguljär utbildning utanför arbetsplatsen. Arbetstagaren får arbetslivserfarenhet samtidigt som utbildning bygger nödvändiga formella kunskaper. Målgruppen är arbetslösa 25 till 45 år som har grundskola men inte fullgjord svensk gymnasieutbildning. Arbetsgivarens lönekostnader kommer temporärt att behöva avvika från befintliga avtal.

Feministiskt initiativ menar att LO förespråkar ”särskilda löner för nyanlända”. Detta är fel i sak. Av LO:s rapport framgår tydligt att syftet är att underlätta inträde på arbetsmarknaden ”för vuxna, inrikes och utrikes födda, med bristfälliga kunskaper och färdigheter i förhållande till kraven på arbetsmarknaden.” Rapportens bärande analys är att det är de arbetslösas kunskaper och färdigheter som ska vara utgångspunkt, inte var man är född. Lönekostnader är heller inte detsamma som lön.

Vägvalet står mellan permanenta enkla jobb med lägre löner eller någon form av utbildningsjobb som LO föreslår. Vår förhoppning är att förslaget om utbildningsjobb kan vinna brett stöd och vara en viktig utgångspunkt i att minska tudelningen på arbetsmarknaden.

 

Torbjörn Hållö,
LO-ekonom och huvudförfattare till LO:s förslag om utbildningsjobb för stärkt etablering

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentarer

Den bristande tankeförmågan i borgen är uppenbar i fallet med ”utbildningsjobb”. Låt oss därför reda ut frågan så lättfattligt att även LO-borgens anställda förstår.

Kapitalister anställer aldrig fler arbetare än vad som behövs för att utföra det givna jobbet. Den kapitalist som anställer två arbetare för att göra det som en kan göra, bara för att det råkar vara rea på arbetskraften, kommer snart att gå under i konkurrensen. Helt enkelt för att övriga kapitalister nöjer sig med en arbetare och därmed halva arbetskraftskostnaden.

Dumpade löner leder med andra ord inte till fler jobb, utom möjligen mycket marginellt. Dumpade löner leder däremot till fattigare arbetare, vilket är hela syftet med förslaget om ”utbildningsjobb”.

Pratet om att främja integration är bara nys. Det skulle kunna vara rödhåriga, vänsterhänta eller människor med glasögon som pekades ut för lägre lön. Det handlar inte om vilken grupp som ska sänkas, utan att någon grupp måste sänkas därför att gruppen då fungerar som sänke för hela arbetarklassen.

Det finns ingen rättvisa på arbetsmarknaden för arbetare under kapitalismen. Det närmaste rättvisa man kan komma är att det gäller samma för alla i landet. Att acceptera sänkta löner eller för den delen förtur åt en speciell grupp är att acceptera splittring.

Om denna splittring dessutom gör det möjligt för kapitalister att ersätta svenska arbetare med billigare nyanlända är det mumma för Sverigedemokraterna. LO:s utspel gör Karl-Petter Thorwaldsson till Jimmie Åkessons bästa vän, en roll som vi är övertygade om att Thorwaldsson inte vill spela.

Det mullrar ute på arbetsplatserna mot LO-ledningens uppslutning bakom Svenskt Näringslivs splittringsförslag. Måtte mullret övergå i storm och åska för att tvinga LO-ledningen att dra tillbaka sitt stöd åt splittring och lönedumpning.

Torbjörn Hållö på LO påstår att Fi har fel, när vi påstår att LO vill ha särskilda löner för nyanlända. Ändå kallar LO till presskonferens under rubriken ”LO presenterar en ny modell för etablering på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på utrikes födda” och LO:s ordförande understryker att LO är beredd att ta ansvar för att få nyanlända i arbete. För oss blir då syftet med det nya förslaget solklart, även om systemet går att använda även för andra ”som står långt i ifrån arbetsmarknaden”. Och som vi tidigare påpekat - ju lägre löner desto svårare för en nyanländ att återförenas med sin familj, eftersom försörjningskraven är så tuffa.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-03-29. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.