Fler beviljas sjukersättning

|Antalet som beviljas sjukersättning blir fler igen för första gången sedan mitten av 2000-talet.
Enligt statistik från Försäkringskassan som KA tagit del av blev de under 2012 över tvåtusen fler.
Det innebär en ökning med 30 procent.

Sedan mitten av 2000-talet har sjukersättning, eller förtidspension som det hette tidigare, minskat stadigt. När förtidspensionärerna var flest 2005 var de nästan 530 000. Sedan dess har kurvan över beviljad sjukersättning pekat nästan lodrätt nedåt. Minskningen var nittio procent fram till 2011, från drygt 70 000 beviljade till drygt 8 000.

Orsaken bakom det är att strängare regler infördes 2008.
  – Det är en dramatisk nedgång. Det visar väl att användandet av förtidspensioneringen var alldeles för omfattande. Det finns en stor enighet om det. En fundering jag har om nedgången, är om det har blivit för svårt att få sjukersättning. Det är den frågan som de här siffrorna ställer. Jag har inget svar på den frågan, säger Dan Eliasson, generaldirektör för Försäkringskassan.

Och nu vänder det. Under 2012 var det för första gången på åtta år fler som beviljades sjukersättning än året tidigare. Antalet beviljade ansökningar var 2 310 fler än 2011. Dan Eliasson har i dagsläget ingen förklaring till varför. Han tror inte att det har att göra med att man under hösten öppnade för att bevilja sjukersättning åt fler av dem som varit sjukskrivna länge.
  – Nej, den ökning som kan komma på grund av det kommer att komma under 2013 framförallt.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2013-01-28 16:16