LO-TCO Rättskydd/Försäkringskassan
Robert Sjunnebo. Foto: LO-TCO Rättskydd/Försäkringskassan

Fler rättsfall mot Försäkringskassan

|Att fler blir av med sin sjukpenning märks hos LO-TCO Rättsskydd. Antalet fall de driver mot Försäkringskassan har ökat med 260 procent i år. Samtidigt verkar det bli det svårare att vinna den här typen av fall i Förvaltningsrätten.

Ordet rekordökning ligger nära till hands för att beskriva hur sjukpenning- och sjukersättningsärenden ökat hos LO-TCO Rättsskydd. De 127 fall som drevs 2016 har hittills i år blivit 331.

– Då är det här ärenden som vi de facto går in och driver efter att ha gjort en bedömning. Vi får in många fler anmälningar som vi inte går vidare med, säger Robert Sjunnebo, enhetschef för försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd.

LÄS OCKSÅ: Stress stor orsak till sjukskrivningar

Enligt honom har antalet inte varit så högt sedan förra regeringen gjorde om rehabiliteringskedjan i slutet av 2009.

– Antalet var lägre i några år, men nu har de ökat igen.

Det är inte bara så att det kommer in fler fall. Robert Sjunnebo menar också att det blivit svårare att vinna dem i Förvaltningsrätten.

– Tendensen jag ser är att det är svårare att vinna i den här typen av mål. Förvaltningsrätten har köpt den beskrivning som Försäkringskassan gör, säger han och syftar på beskrivningen av ordet arbetsförmåga.

I Försäkringskassans regelverk står det att arbetsförmågan hos den som är sjukskriven mer än 180 dagar ska bedömas mot arbeten inte bara hos arbetsgivaren hen är sjukskriven från, utan alla arbeten som är normalt förekommande på den vanliga arbetsmarknaden.

Robert Sjunnebo menar att ökningen av rättsfall till stor del handlar om att Försäkringskassan ändrat hur de bedömer vad ett vanligt arbete är.

– Vi har fått en ordning där Försäkringskassan inte tycker att det handlar om ett faktiskt arbete, utan en form av fiktiv prövning mot en fiktiv arbetsmarknad. Den enskildes medicinska förutsättningar att arbeta jämförs med ett hitte-på-arbete. I motiveringen till ett avslag kan det stå att personen kan ta ett lättare arbete där du exempelvis inte lyfter tungt, du kan variera din arbetsställning och det inte är stressigt. Då är man väldigt långt ifrån ett faktiskt arbete, säger han.

De vaga beskrivningarna gör det svårt att försvara rätten till sjukpenning.

– Vad är ett lättare jobb? Det som är det för dig, kanske inte är det för mig. Den enskilde ska först föra i bevisning om arbetet finns – det går inte när det handlar om tankeförhållanden. Sedan ska det bedömas om du ska klara av det. Du kan inte bemöta det, säger han och menar att det finns en stor risk för rättsosäkra bedömningar.

Nu kan en förändring vara på gång. Två fall som handlar om arbetsförmåga fick nu i december prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen, som är högsta rättsliga instans för mål om sjukförsäkringen. När domarna kommer nästa år kan det påverka Försäkringskassans bedömningar i framtiden.

– Innan domarna kommer blir det ingen förändring. Alla instanser kommer att avvakta dem och det kan dröja innan de kommer. Men hellre att det blir rätt än snabbt.

Under måndagen den 11 december kl 13–14.30 arrangerade LO ett seminarium om sjukförsäkringen där bland andra Robert Sjunnebo och socialminister Annika Strandhäll (S) deltar. Strandhäll lovade då att det ska ske förbättringar i sjukförsäkringen. 

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Hej Patrik,
Robert Sjunnebo menar att beskrivningar av olika sjukdomars konsekvenser, som tidigare gav den försäkrade rätt till sjukersättning (det som förut kallades sjukpension) i dag normalt inte räcker för att få ens sjukpenning beviljad trots att lagen inte har ändrats. Att högsta förvaltningsdomstolen nu tar upp två mål om bedömd arbetsförmåga till prövning menar han beror på att det finns ett mål sedan tidigare (RÅ 2008 ref. 15) som stöder hans uppfattning om lagens tolkning av hur arbetsförmågan ska bedömas mot arbetsmarknaden. Jag har mejlat din fråga och mitt svar till Robert Sjunnebo om han vill tillägga något.
/Pernilla Josefsson, Reporter

Kan du utveckla vad du tror att intervjupersonen menar med att rätten har köpt kassans beskrivningar av normalt förekommande arbete. Måste inte rätten följa lag och rättspraxis? Det finns ju prejudicerande fall där den bedömningen är avgjord. Tills det finns nya sådana avgöranden har väl rätten att förhålla sig till sådana domar? Om du inte kan utveckla det själv får du gärna vbf frågan. Hälsningar Patrik Nylander

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-01-01. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.