Försäkringskassan överklagar dom

|Är egenvård, exempelvis sondmatning, ett grundläggande behov? Rättsläget är oklart, menar kammarrätten i Göteborg. Nu överklagar Försäkringskassan den domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kassan har tidigare tolkat rättsläget så att sjukvårdande insatser i form av egenvård inte är grundläggande behov.

– Ett svar från Högsta förvaltningsdomstolen på om egenvård och i detta fall i form av sondmatning kan räknas som grundläggande behov eller inte är direkt avgörande för många enskildas rätt till personlig assistans, säger Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist i ett uttalande.

Försäkringskassan vill att målet avgörs av Högsta förvaltningsdomstolen så att det blir ett prejudikat.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2017-03-07 14:30