Så stora är barngrupperna i din kommun

|Tre av fyra kommuner har för stora småbarnsgrupper. Det visar Skol­verkets statistik över antal barn på avdelningar för barn upp till och med tre år. Se hur det ser ut i din kommun.

Kartan visar vilka kommuner som har större småbarnsgrupper än riktmärket. Klicka för att se om kommunen ligger över riktmärket även för äldre barn. Du kan också se andelen ettåringar i kommunens förskolor.

 

Grafik: Elin Steen 

Fotnot: Mätningen gjordes den 15 ­oktober 2016. Skolverket bad kommunerna uppge hur många barn det går per avdelning. Med avdelning avsågs den barngrupp som barnet huvudsakligen ingår i. Siffrorna är ett genomsnitt för alla förskolor i en kommun och avser både kommunala och privata förskolor. Skolverket saknar uppgifter för åtta kommuner.

 

* Malå kommun har bara en småbarnsavdelning.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

När man skriver ut hur många barn det är i barngrupperna är det väl också viktigt att veta hur mycket personal det är i varje grupp och deras sysselsättningsgrad. I vår barngrupp på 1-2 år, är det 9-10 barn. Vi är en förskolärare och en barnskötare. I vår kommun sköter alla barnskötare öppning och stängning, vilket innebär att en personal kan bli själv med alla barnen k:l 14 Öppet tiderna på vår Förskola är 06:30-18:30

Jag undrar hur statistiken kan vara så missvisande. Vad är det kommunerna tjänar på att mörka sanningen?

Vad får ni er info från kommunen
Småbarn =16 barn
Storbarnsavd 25 barn
Jag tror att det är någon som förskönar bilden av antal barn

Jag tittar på Timrå kommun och det stämmer ej. Vi hade 21barn på 3 heltider på 3-5 år
Och på småbarns avd är det 16barn på 3.75 personal , Jag undrar vad ni fått uppgifterna ifrån ?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-11-21. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.