Madeleine Andersson
Amra Bajric. Foto: Madeleine Andersson

Förskolans personal förtjänar bättre

|Personalen i förskolan borde få utföra sitt viktiga arbete utan stress och press, utan nedskärningar och en känsla av otillräcklighet, skriver Amra Bajric.

Den 18 maj är det Förskolans dag. Dagen firas för att synliggöra förskolan och dess verksamhet. Trots att vi har mycket att vara stolta över finns en del som kan förbättras. Vår utbyggda barnomsorg är en viktig del i att kvinnor och män kan leva mer jämställt än förut. Det är dessutom en fråga om klass. Arbetare har oftare mindre flexibla arbetstider och därför inte möjlighet att enbart ha barnen ett få tal timmar på förskolan eller fritids. Därför är fri tillgång till barnomsorg för alla en otroligt fin och viktig del av samhället. 

För att barnskötare, kockar och annan personal ska kunna fortsätta utföra ett fantastiskt jobb krävs det att fler lockas till arbetet. 

Personalbristen inom barnomsorg är stor och till följd av det växer barngrupperna. Det leder till stressad personal och stressade barn. Föräldrakooperativ är något som presenterats som ett alternativ till stora barngrupper med stressad personal. Problemet med kooperativen är att de kan ha väldigt exkluderande regler för arbetare. Tidig hämtning och stängt många veckor under sommarlovet förutsätter att man har korta arbetsdagar och möjlighet att ta ut många semesterveckor samtidigt. Något som är långt ifrån självklart. Barnomsorgen ska vara till för alla, inte ett fåtal som har pengar, tid och rätt förutsättningar. 

Kommunalarbetare anställda inom barnomsorgen gör trots ibland svåra arbetsförhållanden ett hästjobb. Det är till dem vi lämnar det värdefullaste vi har varje morgon och litar på att de har barnets bästa i fokus. Det är viktigt att komma ihåg att många verksamheter i dag går runt på just människors engagemang och intresse för arbetet. Därför måste löner och personaltäthet gå upp, för att fler ska orka. Barnskötare är många barns första kontakt med vuxna utanför hemmet, något som formar en för resten av livet. Personalen förtjänar att kunna utföra sitt arbete utan stress och press, utan nedskärningar och en känsla av otillräcklighet. Man säger alltid att om föräldrarna är glada så är barnen glada. Detsamma borde gälla personal på förskolor – glad personal är lika med välutvecklade och stressfria barn. Så att de kan växa upp och bli vettiga och bra vuxna.

Detta är en gästledare. Det betyder att åsikterna i texten är ledarskribentens egna.

Kommentarer

Har all respekt för högskoleutbildning men vad har hänt med respekten för erfarenhet. Jag driver ett företag inom byggsvängen och ser verkligen vad erfarenhet betyder. Visst - utbildning är jättebra - men utan erfarenhet för att implementera kunskapen så står man sig slätt. Jag har så svårt att acceptera dagens villkor för "annställningsbarhet" det går mer och mer till det gamla skämtet - man ska var under trettio, uppväxta barn och jobbat i minst tjugo år. Vart är vi på väg? Pedagogik behövs inom alla yrken, min bedömning är att man får mycket av det genom erfarenhet. Det har funkat för vår rörelse i snart trettio år. Så - jag kan väl inte ha helt fel.

Tror att ekonomin styr mycket, inte brist på arbetskraft egentligen. Kommuner som har ett checksystem som baseras på antal timmar och inte antal barn betyder i förlängningen fler barn. För att generalisera; ett barn som går 25 timmar betyder i princip att det behövs två barn för att räknas som ett. Enhetlig taxa för att ha barn i förskola borde införas. Dessutom; fler pedagoger är inte alltid optimalt. Ju fler relationer desto rörigare kan det bli åtminstone för en mycket liten ung person. Många barnskötare gör ett minst lika bra pedagogiskt arbete som en högskoleutbildad lärare mot yngre åldrar/ förskollärare. Trots det behövs minst en fskl i varje barngrupp som kan luta sig mot olika teorier och problematisera och inspirera arbetet med barnen på en mer "vetenskapligt" nivå. Känner verkligen till praktexempel på barnskötare i min egen verksamhet som gör ett kanonjobb som livscoacher och inspiratörer! Gör ett studiebesök hos oss och se kompetensen;)

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-06-07. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.