Regeringskansliet
Civilminster Ardalan Shekarabi (S). Foto: Regeringskansliet

Förslag: Tuffare krav på privata aktörer

|Regeringen vill ha hårdare krav på privata företag i välfärden – och att hemtjänstföretag ska behöva tillstånd. Det står klart i dag när regeringen lämnar över ett förslag om ägar- och ledningsprövning till lagrådet, skriver SVT Nyheter.

Det var för tre år sedan som den statliga Ägarprövningsutredningen kom med en rad förslag för att öka kontrollen på de privata aktörerna i välfärden. Förslagen som regeringen lämnar i dag bygger på dem.

En stor förändring är att det ska krävas tillstånd för att bedriva hemtjänst, likt det tillstånd som i dag finns för personlig assistans. Dessutom vill regeringen införa en så kallad ägar- och ledningsprövning för privata aktörer inom skolan och omsorgen, rapporterar SVT.

Det innebär bland annat att företagen ska kunna visa att de har kunskap och erfarenhet av den verksamhet de vill bedriva, och att de känner till regelverken. Det kommer även ställas krav på att det ska finnas ekonomiska förutsättningar så att plötsliga konkurser undviks.

Regeringen vill också att det görs en lämplighetsprövning av företrädarna för att kontrollera att de inte har konkurser eller skattebrott bakom sig.

– Vi har under åren sett rapporter om att kriminella tagit sig in i välfärdsverksamheter som är offentligt finansierade och det ska vi aldrig tolerera. Medborgarna måste känna sig trygga med att vi från det offentligas sida säkerställer att kriminella inte finns i svensk välfärd, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S), till SVT Nyheter.

Det var den förra alliansregeringen som tillsatte Ägarprövningsutredningen och de borgerliga partierna har uttryckt att de tycker att många av förslagen är bra.

Liberalernas partiledare Jan Björklund (L), säger till SVT Nyheter att han tycker att ägarprövning och lämplighetskontroll är en bra metod för att få bort oseriösa aktörer från välfärden. 

Efter att lagrådet har sagt sitt kan regeringen sedan lägga en proposition för omröstning i riksdagen.

Inom kort kommer också regeringens lagrådsremiss om att reglera vinst i välfärden. Där är motståndet från de borgerliga partierna och SD kompakt och sannolikheten att det ska gå igenom i riksdagen är liten.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Bra Ardalan!
Bra att ni äntligen skärper detta, många är mycket oseriösa. Och dom förstör för dom som sköter sej.Samt reglera vinst i välfärden.
Bra jobbat!
Tack!

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-02-01. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.