Liv Beckström är chefredaktör för Kommunalarbetaren.
Liv Beckström är chefredaktör för Kommunalarbetaren.

Gaspedalen framför cykelhjulet när moderater styr

|Man behöver inte vänta tills man är vuxen för att rädda världen. Så står det i pressinformationen för en ny bok med "klimatsmarta tips för unga" - Cykla, panta och rädda en isbjörn (Alfabeta). Målgruppen är den som ännu inte vant sig vid att köra bil till jobbet.
De unga får rådet att "fixa cykelvägar" genom att skriva till politikerna i sin kommun.
Tyvärr kids, det är klent med intresset för den saken, i alla fall hos de styrande allianspartierna i Stockholm.

Det är lite rart och samtidigt irriterande att ta del av de välmenande klimatsmarta råden till de unga som förväntas städa upp efter oss äldre. Barn gör som vi vuxna gör, inte som vi säger. Så ska de unga bli cyklister så krävs det vuxna föredömen, inte minst bland politiker. Finns det några cyklande moderater, förutom Carl Bildt (m)?

Jag har tjatat om den dåliga cykelpolitiken i Stockholm tidigare och det är svårt att låta bli nu, när man läst DN:s jämförelse av trafikpolitiken i två storstäder, Göteborg och Stockholm, och de påtagliga effekterna för liv och hälsa.

Medan dödsfallen i trafikolyckor stiger kraftigt i Stockholm, där bilens framkomlighet får förtur framför exempelvis cyklar och trafiksäkerhet, så sjunker de lika påtagligt  i Göteborg, som satsat stenhårt på fartbegränsningar, skilda cykelbanor och kontroller.
Stockholms polis är dessutom sämst på att övervaka hastigheter, trots att farten dödar och ett enda dödsfall i trafiken kostar 22 miljoner, förutom sorg och lidande.

Stockholms trafikpolitiker Ulla Hamilton (m) förklarar för Hanne Kjöller i DN att stadens gator är till för bilarna och att fler dessutom ska få parkeringsplatser. Klimatsmarta investeringar för oss tålmodiga och avgasfria cyklister lyser med sin frånvaro, trots läpparnas bekännelser till det fina med cykeln som idé. Kolla exempelvis Köpenhamn med omnejd som en jämförelse.
I Stockholm läggs planerade cykelbanor i malpåse, de som finns ska tas bort, om de ligger på större gator, cyklister ska tvingas leta sig fram på omvägar, trots att de utvärderingar som gjorts av målade cykelfält i gatorna visar att de faktiskt fungerar trafiksäkert. De trängselproblem Hamilton talar om verkar handla om att hon tycker att cyklisterna tar för stor plats. En riktig betonglady med andra ord.

De stora pengarna ska i stället satsa på mer bilism, en jättelik trafikled den så kallade Förbifarten, för 25 miljarder, som även socialdemokraterna verkar säga ja till.
Tänk om varje vuxen cyklist gjorde sitt jobb och skrev några rader till exempelvis trafikborgarrådet Ulla Hamilton och hennes planeringschef Kristoffer Tengliden redan i dag.
Då kanske fler isbjörnar skulle räddas av oss som har ansvaret just nu.

Kommentarer

Hej och tack för svar. Som cyklist är jag verkligen glad åt att få sällskap av så många andra cyklister. Men en ökning med 60 procent visar på stora behov, inte bara av att lappa och laga, utan även bygga till och nytt.

Det är självklart att det största partiet i Stockholm också har många cyklister. 100.000 cyklar in till city varje dag och det är mycket bra. Därför jobbar vi också med att förbättra för cyklisterna. Men man kan inte göra allt på en gång. Ett axplock av det som genomförts sedan majoritetsskiftet är bl.a. utbyggnaden av cykelbanor på Birger Jarlsgatan, cykelbanor på Farstavägen, cykelbanor på Strandvägens kaj, cykelramp under Vasabron, cykelpumpar på Raoul Wallenbergs Torg, Farsta Strand och Årstaberg samt beläggningsåtgärder på gamla cykelbanor.

Vi fokuserar nu på att vårda och underhålla det befintliga cykelbanenätet. Cirka 30 procent av landets cykelolyckor med personskador som följd beror på att drift- och underhållsinsatserna av cykelbanornas beläggning inte varit tillräcklig. Vi har därför anlitat en dansk mätbil som undersökt 30 mil cykelväg. Givetvis kommer nya länkar och stråk byggas men det är inte helt optimalt att bygga nytt om det gamla förfaller, vilket det håller på att göra nu. Vi arbetar även med åtgärder i korsningar (cykelboxar), signaler, servicestationer, parkering, vägvisning, privatfinansierade lånecyklar vilka nu är uppe i 1000 stycken och fullt ut ska bli 2000 stycken till antalet fördelat på ca 160 platser.

Det är inte försvarbart att olycksstatistiken är högre i Stockholm än Göteborg. Men att jämföra Stockholm med Göteborg är dock inte helt rättvisande. Stockholm har en helt annan trafikintensitet, på både gott och ont, invånarantalet är nästintill det dubbla och landytan mer än hälften så stor som Göteborgs.

På en yta som är mindre än hälften av Göteborgs yta bor det 4 gånger fler invånare per km2. I Stockholm bor det 4230 invånare per km2 vilket går att jämföra med Göteborgs 1101 invånare per km2. På Södermalm bor det t.ex. 14 000 invånare per km2.

En utvärdering av cykelåtgärder 1998-2000 visar att på de platser som åtgärdas går det att sänka olyckstalen. I Stockholm har cykeltrafiken ökat med 60 procent. Olycksstatistiken är oförändrad. På de gator där kontoret gjort cykelåtgärder har olyckorna minskat med 20 procent.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2008-12-04 15:53