Linn Ejdersand/VTI
Anna Anund. Foto: Linn Ejdersand/VTI

Glåpord vardag för bussförare

|Enligt statistiken är bussförare inte mer utsatta för våld och hot nu än tidigare – men intervjuer med bussförare visar att det fortfarande är ett problem. Det visar en studie som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) gjort.

Studien heter ”Hot och våld mot bussförare och tågvärdar” och visar att kränkningar och hot mot förare är ett problem i kollektivtrafiken. Forskare har sammanställt statistik över hot- och våldstillbud på två trafikföretag och intervjuat bland annat bussförare. 

– Det har skett en statusförändring i yrket. Det här är något man behöver titta mer på för att kunna öka attraktiviteten i yrket och rekrytera bussförare, säger Anna Anund, forskningschef på VTI, som projektlett studien.

Enligt statistiken över tillbud har inte hot blivit vanligare, men i intervjuer kommer det fram en annan bild. Våld har minskat sedan kontanthanteringen försvunnit, men däremot upplever bussförarna konflikter vid bland annat biljettavisering, vid trängsel i trafiken och vid evenemang som fotbollsmatcher. Det finns en underrapportering av hot och kränkningar mot bussförare, visar studien.

Varför är det så? 

– Det kan vara så bussförarna kan vara osäkra på vad och om de ska rapportera. Glåpord ses som en del av jobbet, säger Anna Anund.

Bussförarna måste också känna att rapporteringen leder till långsiktig förändring, menar Anna Anund.

Det finns en otydlighet kring hur förare ska agera när en passagerare inte vill betala. Biljettkontrollen är förarnas ansvar samtidigt som chefer inte vill att förarna ska ta risker om någon inte vill visa upp biljett. 

– Det måste bli tydligt vad som är bussförarens uppgift. I dag är det mycket upp till dagsformen om föraren ska orka ta en strid. Det är inte gynnsamt för någon.

Nyckeln är, menar Anna Anund och hennes kollegor, mer samverkan mellan beställare och utförare och att ta fram och kommunicera riktlinjer för hur förarna ska agera vid specifika situationer, men även kameraövervakning, regelbunden utbildning i konflikthantering men också tydlig skyltning i bussarna om vilka regler som gäller.

Är arbetsgivare medvetna om hur situationen ser ut för förarna?

– Det varierar. När frågor kommer upp hur man använder statistiken i det strategiska arbetet visar det att man inte alltid tänker så. Man har inte den formen av säkerhetskultur. Det här måste komma uppifrån. Vi hoppas att studien ska medvetandegöra situationen. 

Fotnot: Läs hela studien här (i PDF-format).

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Jo, den rapporten vore bra om alla chefer och skyddsombud tog del av. Mycket intressant läsning som företagen kanske kan lära sig något av? Mörkertalet är gigantiskt, mycket skit får man ta, med våld, hot och verbala förbannelser, men vidarerapporterar gör man ju inte, för man har inte ork efter en stressig dag bakom ratten? Bättre att glömma eländet än älta det???
Och respekten för bussförare var större förr, före upphandlingarna startade och trafikanten plötsligt blev kund. Så förutom lägre lön och längre arbetsdagar har man också fått lägre status? Är det någon som ser sambandet med den så kallade bussförarbristen?
Å andra sidan om det finns 170 000 med busskörkort så kan man väl ändå inte säga att det är brist? Ja möjligen brist på folk som vill köra buss. Då är frågan man ska ställa sig varför kör inte bussförare buss längre?
Den bästa reklampelaren för att få folk in i bussbranschen är bussföraren, men har man en bussförare som kört i 30 år och som är missnöjd, ja då har man ingen positiv reklam. Så bussbranschen skulle kanske försöka göra sina gamla förare nöjda istället för att låta dem betala notan för upphandlingarna???

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-06-08. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.