Linn Ejdersand/arkiv
Äldreomsorgen. Foto: Linn Ejdersand/arkiv

Hälften vill sluta i äldreomsorgen

|En mörk bild av Sveriges äldreomsorg målas upp i en ny rapport från Socialhögskolan vid Stockholms universitet.
Nästan hälften av de tillfrågade har sagt att de allvarligt funderar på att sluta.

Studien som genomfördes 2015 är en uppföljning av en liknande studie från 2005. Och flera försämringar är tydliga, bland annat vad gäller nattarbete.

– Vi ser en anmärkningsvärt kraftig ökning av antalet hjälptagare på natten, säger en av rapportförfattarna, doktoranden Rebecka Strandell.

2005 svarade de tillfrågade nattarbetarna i hemtjänsten att de i snitt hade 14 vårdtagare per pass, 2015 hade den siffran ökat till 23 stycken.

Och många funderar alltså på att sluta. 49 procent har allvarligt funderat på att sluta i arbetet, en ökning med 9 procentenheter jämfört med den tio år äldre studien.

Flera skäl finns till varför man vill sluta: fysisk och psykisk arbetsbelastning, anställningsvillkoren och möjligheterna till stöd och utvecklingsmöjligheter.

De tillfrågade har också fått svara på frågan om hur vanligt det är att arbetsdagen är uppdelad med två arbetspass med minst två timmars obetald tid mellan passen, det som i dagligt tal kallas delade turer. Här är Sverige "tämligen unikt", som det heter i studien. I Sverige jobbar närmare hälften på äldreboendena och mer än en tredjedel i hemtjänsten delade turer minst en gång i månaden. Som jämförelse kan nämnas Danmark och Norge där bara ett par procent arbetar delade turer över huvud taget.

– Det är sämre anställningsförhållanden i Sverige jämfört med andra nordiska länder. Och uppenbarligen går det att lägga scheman utan delade turer, säger Marta Szebehely.

Rapportförfattarna konstaterar också att det blivit svårare att få plats på äldreboende, något som gör det tuffare att jobba både i hemtjänst, eftersom de får fler vårdtagare, och på äldreboenden, eftersom de i sin tur får allt sjukare äldre att ta hand om.

Efter att rapporten presenterats vidtog ett panelsamtal där bland annat äldreminister Åsa Regnér (S) deltog. Hon menade att det ändå finns ljuspunkter:

– Allt fler kommuner har heltid. Vi är fast beslutsamma att jobba hårdare med det här. Personer som jobbar i äldreomsorgen har rätt till stolthet, det förtjänar de.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör för Vårdföretagarna, var kritisk till att rapporten målade upp en så negativ bild.

– Det är en viktig rapport, men pratar man bara om hur eländigt det är, vem vill jobba i sektorn då?

Något som kritiserades av Kommunals ordförande Tobias Baudin:

– Det gäller att beskriva verkligheten som den är. Det här är en oerhört viktig alarmsignal som vi måste lyssna på. När det gäller de delade turerna är det en förskräcklig siffra. Vi måste nå ännu större framgång i våra förhandlingar.

Socialhögskolan har frågat cirka 3 800 personer som jobbar på äldreboenden och hemtjänst och som är medlemmar i de nordiska välfärdsfacken. I Sverige har 1 197 personer svarat. Den sammanlagda svarsfrekvensen var 55 procent.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Hatar delade turer, vi jobbar var tredje helg o har nio veckors schema. Vi har en delad tur varje helg o en helg har vi delad tur båda dagarna. Man jobbar sent o ska upp tidigt man är helt slut efter en sån helg. Dessutom så har vårdtyngden ökat avsevärt, många som är sämre , många som larmar mer o många som det är fallrisk på. Som läget är nu skulle bemanningen behöva ökas över hela dygnet. Inte lätt för nattpersonalen att hinna med 26 boende. Så de är inte konstigt att man funderar på att göra något annat, man vill ju orka jobba till pension.

Jag anser att vi v-biträden inom hemtjänsten utför exakt samma arbetsuppgifter som en uska men likförbannat är vi v-biträden inte värd många kronor mer i lön allt ska gå till uskorna. Visst dom har utbildning, men det är en del av uskorna som varken vill ge insulin eller byta stomipåsar mm trots utbildning och högre löner.
Jag som v-biträde känner att den där moroten för att känna sig positivt att jobba inte riktigt finns där för vi är inte värda den pga av att vi ej är uskor..
Å då blir jag förbannad när en del av uskorna vägrar ge insulinsprutor stomipåsar mm å har mycket högre löner än många av oss v-biträden som utför dessa saker och har exakt samma ansvar utan nån märkbar skillnad i löne kuvertet.
Som sagt vi v-biträden är värda löneökningar som syns för vi är allt det en uska är och gör i hemtjänsten. .


Tycker din inställning är tråkig. Utbildning är viktigt för då VET vi att alla har samma grundkunskaper. Att uppmuntra skrönan att alla kan jobba inom äldreomsorgen är bara dumt. De uskor som inte vill utföra vissa saker inser kanske sina begränsningar, kunskapsmässigt....Utbilda dig, för dig och dina kollegors skull.

Utbildar mig gärna om jobbet står för kostnaderna..Att ta ett lån med denna låga lön är inte ett alternativ för mig..
Och du har rätt alla passar inte i hemtjästen..Men dom som inte passar sållas ut redan på inskolningen..
Tycker ändå att v-biträden är värda mer i lön för vi gör samma jobb som uskorna inom hemtjänsten..Vi sliter exakt lika mycket...

Att välja mellan delad turer eller att arbeta 3 helger av 4. Det är det val vi har. Vi har även mycket sjukskrivningar så det händer att man får arbeta 7-21:30 oftast på helger.

Hej!
Hur kan ni gå med på dessa helg jobb 0700-21,30?
Vad säger facket om detta då?
Är ni medlemmar i facket eller?
Fackliga möten går ni på dom? Och ställer krav?
Går man inte på fackmöten så händer det inte mycket.Man måste vara med och påverka.

Inget konstigt med att personal vill sluta! Vi får ju inte ens behålla vår titel "uska" Dessutom har kommunal och arbetsgivaren aldrig varit intresserad av utb uskor eftersom man valt att ge outbildad personal företräde! Personal som exvis inte haft ngn utb men som jobbat en längre tid hos kommunen har gått före utb personal för tillsvidare tjänster! Horribelt!

Vi undersköterskor har på senare år även blivit sjukgymnaster. Stor skam att de gamla inte kan få den biten utav de som är utbildade till det yrket. Det tjuvar mycket tid från de andra vårdtagarna när vi ska plöja igenom häften med olika övningar hos en eller flera brukare plus att övningarna kanske inte utförs korrekt. Sjukgymnasterna visar några ur personal gruppen övningarna en gång, efter det ska personalen kunna utföra gymnastiken själva på vårdtagaren och även visa de övriga i personalgruppen hur det ska gå till. Jag anser inte att det är okej.

Det förstår man ju ingen riktig lön och jobba utan raster,toa mm.
Det är ju inte klokt.
Och det ska vara Sverige idag!
Höj lönerna 30000 minst per månad i hemtjänsten.Gärna 35-40000/ mån.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-03-08. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.