Wikimedia Commons
Snus. Foto: Wikimedia Commons

Hammarö förbjuder snus på arbetstid

|Från och med första april får kommunanställda i Hammarö inte längre snusa under arbetstid. Men hur förbudet egentligen ska fungera har inte diskuterats.
– Det var så mycket annat som var på tapeten då, säger Leif Bergman (S), ordförande för kommunfullmäktige i Hammarö.

Från den 1 april ska alla kommunanställda i Hammarö låta bli snuset under arbetstid. Många medier har rapporterat om beslutet och upprördheten har varit stor. Rökning på arbetstid är redan förbjudet i 13 kommuner i Värmland, och nu är det alltså snusets tur att bannlysas. Men vad som händer för den som trotsar beslutet, eller vem som ska kontrollera att det efterföljs, är inte bestämt. Det säger Leif Bergman, ordförande för kommunfullmäktige i Hammarö. Han är kritisk till beslutet, och kan inte se hur det ska kunna efterföljas.

– Jag kan inte svara på det måste jag säga. Det här är väldigt diskutabelt, säger Leif Bergman.

Det är ingenting ni har diskuterat?

– Nä, det har vi inte gjort. När det här beslutades i fullmäktige var det ingen diskussion. Det var så mycket annat som var på tapeten då. Så det här slank igenom lite väl snabbt utan att det finns någon grundtanke bakom. Det är min personliga åsikt.

Vad kommer ni göra nu?

– Jag vet inte om jag får något gehör för att ta tillbaka det, men nästa vecka kommer vi diskutera konsekvenserna av det hela och vad det ska utmynna i.

Karin Bäckman, ordförande för Kommunal i Hammarö, ser inte några större problem med förbudet.

– Vi har så mycket som vi jobbar med som är riktiga arbetsmiljöproblem. Så snus är inte någon stor grej tycker jag. Och det är bara under arbetstiden det gäller. Alltså den tiden som arbetsgivaren köper av oss och som vi får lön för. Sedan vad vi gör på våra raster, det har inte arbetsgivaren att göra med, säger hon.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Siv Gidlöf S anger Hälsoskäl till att det skall förbjudas.
Hade hon verkligen brytt sig om dem anställdas välbefinnande och haft lite mod att arbeta för de anställdas bästa.
Hade hon tagit tag i den hårt pressade situationen för arbetarna inom vård och omsorg. De har gång efter annan påtalat sin allt mer pressade situation. Något som verkligen borde förbjudas istället för snuset är de delade turerna och Underbemanningen, Karin Bäckman,Ordförande för kommunal på Hammarö, säger till Värmlands folkblad 17 februari att hon inte ser några problem med förbudet. Vem är ens förvånad över den flathet, Visa Fackliga företrädare verkar ha gjort det till en sport att distansera sig från medlemmarna.
Kommunals ombuds uppgift borde vara att kämpa för frågor som är angelägna för medlemmarna, Inte krypa för kommunstyrelsens över förmynderi. Att göra snusande på arbetstid till skäl för uppsägning, Vill uppmana alla som jobbar inom vården i Hammarö Kommun : snusare eller ej Acceptera inte hyckleriet

Upp till kamp

Det finns i sammanhanget goda möjligheter att förbjuda snusning på arbetstid. På Kärnkraftverken så är snus förjudet just för att förhindra att man får i sig radioaktiva partiklar. I princip ett sätt att förhindra "smittspridning". När tvättade en snusare händerna efter det han/hon tagit en prilla? Hur hygieniskt är det i sammanhanget med saker som dörrhandtag, tangentbodr på gemensamma datorer mm? Det finns goda skäl att förbygga smittspridning genom att förbjuda snusning på arbetsplatser och skolor. Sjukdagar kostar både arbetsgivaren och arbetstagaren pengar. Det har diskuterats huruvida smart det är med en skyddsmask på 20 anställda. En snusare i sammanhanget är lika ohygienisk som användandet av en skyddsmask på 20 anställda...

Att förbjuda snusning på arbetstid är YTTERST märkligt. Det lär inte finnas tillstymmelse till juridiskt underlag som ger möjlighet till ett snusförbud på arbetstid om det inte handlar om vederbörandes ytterst nära yrkesmässiga kontakt med andra människor. Typ; patienter inom sjuk- och tandvård.
Då gäller, i konsekvensens namn, även förbud mot röklukt och vitlökstank, vilket i dessa fall innebär att rökning inte ens kan utövas under rasttid och vitlöksförtäring inte över huvud taget eftersom den stanken finns kvar under flera dygn och utsöndras i båda andning och svett.
Rökförbud är begripligt eftersom rök påverkar omgivningen och rökpaus inverkar menligt på arbetstiden. Rökning, som paussyfte, lär ingen ha rätt att hävda.
Om inte ”närkontakt” är motivet, utan bara är principiellt, så torde samma princip även gälla tuggummi, pastiller och annat att ha i munnen under arbetstid.
Att hävda smittspridning är lika löjeväckande som beslutet. Särskilt när det är välkänt att sjukhusens droppåsestativ är rejält mycket större bakteriehärdar än T-banans toaletter.
Ett förbud som inte är kontrollerbart, vilket detta inte är, blir totalt verkningslöst. I detta fall ännu värre – totalt löjeväckande.
Jag tar gällandedatum, första april, som ett gott tecken på beslutets absurda nyck.

Det här handlar mycket om mycket mer än vad arbetsgivaren tycker. Det handlar om hygien och respekt mot andra som inte röker eller snusar. Är det någon av de som snusar som tänker på hur de smutsar ner sin omgivning med snuset? Eller bara en sådan sak som att stoppa in och ta ut prillan ut munnen med fingrarna och sedan ta i handtag på dörrar med mera. Hur hygieniskt och trevligt är det? Har man aldrig hört talas om smittspridning och sjukfrånvaro? Bryr man sig om hur "prillorna" förmedlar bakterier och virus under förkylningstider mm? Det här är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som man borde tagit itu med för länge sedan.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-03-16. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.