Patrik Svedberg/Sveriges domstolar
Foto: Patrik Svedberg/Sveriges domstolar

Här är de viktigaste nya lagarna

|Det blir billigare att vara med i facket och antalet karensdagar för att få a-kassa efter att man blivit arbetslös minskas från sju till sex. Det är några nya lagar som träder i kraft den 1 juli.

Sex månader in på året brukar flera nya lagar träda i kraft. Här är några av dem:

• Det blir billigare att vara med i facket när skattesänkning för fackavgifter återinförs. Det blir möjligt att dra av 25 procent av årsavgiften om avgiften är minst 400 kronor om året. 

• Studiestödet till gymnasie- och högskoleelever höjs. Gymnasieelever får 200 kronor mer i månaden och studenter på högskola och universitet får 296 kronor mer. Höjning gäller från den 1 mars och betalas ut retroaktivt den 1 juli. 

• Premiepensionssystemet ska bli tryggare. Fondförvaltare måste uppfylla vissa krav för att få ingå avtal med Pensionsmyndigheten.

• Taket i sjukförsäkringen höjs. Även bostadstillägget, det särskilda bostadstillägget och garantiersättningen inom aktivitets- och sjukersättningen höjs.

• Antalet karensdagar för att få a-kassa efter arbetslöshet minskar från sju till sex dagar.

• Arbetsgivaren får ett tydligare ansvar för att få långtidssjukskrivna tillbaka i arbete. Skyldigheten gäller för anställda som varit sjukskrivna längre än 30 dagar och som antas vara borta från arbetet längre än 60 dagar. 

• Introduktionsjobb ersätter fem andra anställningsstöd (instegsjobb, särskilt anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, förstärkt särskilt anställningsstöd samt två typer av traineejobb). Introduktionsjobben innebär mindre administration för arbetsgivare och kan dessutom kombineras flexibelt med utbildning. 

• Polisen får större möjlighet att inspektera arbetsplatser för att hitta personer som ska utvisas ur Sverige. 

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Det ser bra ut när man läser.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-07-20. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.