Colourbox
Dina dolda tillgångar. Foto: Colourbox

Har du rätt till pengar? Kolla här!

|Ersättningar, försäkringar och tillägg. Det är inte alltid så lätt att hålla reda på vilka pengar du har rätt till – och vem som sitter på slantarna. KA har kartlagt dina dolda tillgångar hos Afa försäkring, Folksam, Pensionsmyndigheten och KPA pension.

Det brukar kallas för bidraget ingen vill ha. Nära 40 procent av dem som har rätt till bostadstillägg söker det inte, visar en uppskattning från Pensionsmyndigheten som betalar ut pengarna. En förklaring kan vara att många inte känner till det, en annan att det är förknippat med skam – som socialbidrag.

– Men bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen, påpekar Linda Nygren på Pensionsmyndigheten.

Hon tror att det finns missuppfattningar om reglerna. Bostadstillägget är inkomstprövat och hänsyn tas till förmögenhet. 

– Men som förmögenhet räknas inte den bostadsrätt eller villa som du bor i. Om du har nekats tidigare kan du senare i livet ha rätt till bostadstillägg, om du till exempel flyttar isär eller om din tjänstepension upphör. 

En annan ersättning kommunalare också riskerar att gå miste om är den extra föräldrapenning anställda har rätt till genom kollektivavtalet. Föräldralediga får en utbetalning motsvarande tio procent av lönen i ett visst antal månader, beroende på hur länge du varit anställd. Pengarna betalades tidigare ut automatiskt av arbetsgivaren. Men för några år sedan ändrades det till en försäkring som sköts av försäkringsbolaget Afa Försäkring och numera krävs en ansökan för att få ut extrapengarna. 

Problemet är att många anställda inte har en aning om förmånen, visar flera under­sökningar. Alla känner heller inte till att de kan ha rätt till högre a-kassa via sin inkomstförsäkring i facket. 

En granskning som KA gjorde 2012 visade att utbetalningarna från försäkringen inte ökade, trots att fler hade rätt till ersättningen.

 

De sitter på dina pengar

 

Afa Försäkring

Försäkringsbolag ägt av facket och arbetsgivarna tillsammans.

Ersättning om du skadar dig på jobbet: 
Är du med om en olycka eller blir sjuk av jobbet kan du få ersättning från AFA. Om du dör av arbetsskadan kan din familj få ersättning för exempel­vis begravning. Du måste ansöka själv.

Livförsäkring privatanställda kommunalare:
Om du dör har dina anhöriga rätt till ett engångsbelopp samt begravningshjälp till dödsboet. Du måste ansöka själv.  Maximalt belopp är 265 800 kronor. Har du barn får de också ett belopp.

Extra föräldrapenning för privatanställda:
När du är föräldraledig har du rätt till extra pengar via kollektivavtalet. Tidigare betalades det ut automatiskt av arbetsgivaren, men nu måste du ansöka själv från AFA. Det gäller om du är privat eller kooperativt anställd arbetare. Viktigt att anmäla för då skyddas också din pension under ledigheten. Ersättningen motsvarar tio procent av din lön. 

Extra sjukpenning:
Ersättning om du är sjukskriven en längre tid. Ersättningen motsvarar cirka tolv procent av din sjukpenning. Du måste ansöka själv.

Ersättning om du blir av med jobbet: 
Om du är privatanställd och måste sluta på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år, har du rätt till ett engångsbelopp från AFA, även om du får ett nytt jobb. Gäller privatanställda. Senast två år efter att du blev av med jobbet måste du göra anmälan. Maximal ersättning är 49 250 kronor. Du måste ansöka själv. Kommun- och landstingsanställda kan också få ersättning om de förlorar jobbet. De måste ansöka om det på www.omstallningsfonden.se.

 

Folksam

Försäkringsbolag (för dig som är medlem i Kommunal).

Inkomstförsäkring:
Har du a-kassa men tjänar över ersättningstaket kan du få påfyllning av inkomstförsäkringen. En blankett går ut automatiskt till alla arbetslösa medlemmar som slår i taket. Du måste ansöka själv. 800 kronor i månaden var snittersättningen efter skatt för kommunalare 2014.

Livförsäkring för barn:
Om ditt eller din partners barn (som bor med er) dör får du ett engångsbelopp på 25 000 kronor. Du måste ansöka själv.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring (valfri):
Ger ersättning bland annat om du eller din partner får nedsatt arbetsförmåga eller dör. De efter­levande får 320 000 kronor. Du måste ansöka själv. Ger också ett engångbelopp på 50 000 kronor om du drabbats av vissa allvarliga sjukdomar, bland annat cancer, multipel skleros (MS), Parkingsons sjukdom, stroke eller hjärtinfarkt. Vid långtidssjukskrivning betalas 1 700 kronor per månad. Du måste ansöka själv.

Kompletterande livförsäkring
För dig som inte har en livförsäkring via din arbetsplats. Ersättning till din familj om du dör på maximalt 265 800 kronor, och ett bidrag till begravning på 22 150 kronor. Du måste ansöka själv.

 

Pensionsmyndigheten

Statlig myndighet.

Bostadstillägg: 
Om du är pensionär och har låg pension kan du ha rätt till ett tillägg för din bostadskostnad. På www.pensionsmyndigheten.se kan du räkna på om du har rätt till det. Du måste ansöka själv. 5 090 kronor per månad är maximalt belopp.

Äldrestöd:
Om du har ingen eller väldigt låg pension kan du ansöka om äldreförsörjningsstöd för att nå upp till en skälig levnadsnivå. En grupp som ofta får äldreförsörjningsstöd är personer som i vuxen ålder invandrat till Sverige. Du måste ansöka själv. 5 438 kronor per månad är maxbeloppet.

 

KPA Pension

Pensionsbolag som ägs av försäkringsbo­lag­et Folksam och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting.

Livförsäkring: 
För anställda i kommun, landsting eller Svenska kyrkan. Om du dör har dina anhöriga rätt till ett engångsbelopp samt begravningshjälp till döds­boet. Du måste ansöka själv. Maxbelopp är 265 800 kronor. Har du barn får de också ett belopp.

 

OBS! Alla belopp är skattefria där inget annat anges.

Kommentarer

Hej och tack för alla kommentarer.
Kommunalarbetaren har tidigare (tillsammans med tidningens Dagens Arbete) granskat arbetsskadeförsäkringen, en granskning som visat att det är mycket svårt att få ersättning från Afa Försäkring, framförallt för den som drabbats av en arbetssjukdom. Mer om det kan ni läsa här http://www.ka.se/arbetssjuka-lamnas-utan-skydd
Syftet med den här artikeln var att tipsa om vilka tillägg och ersättningar som kommunalarna kan ha rätt till och vart ni ska vända er för att ansöka om pengar. Både när det gäller den extra föräldrapenningen och inkomstförsäkringen vet vi att det finns medlemmar som går miste om pengar trots att de har rätt till det.
Helena Gunnarsson, reporter på Kommunalarbetaren

Saknar i eran analys och informationen direkt länkar där man kan söka alla dessa ersättningar då många inte vet så hittar man ännu mindre vart man ska söka någonstans!

Så här skriver ni, " Nära 40 procent av dem som har rätt till bostadstillägg söker det inte, visar en uppskattning från Pensionsmyndigheten som betalar ut pengarna. En förklaring kan vara att många inte känner till det, en annan att det är förknippat med skam – som socialbidrag".

Men faktum kvarstår att detta inte ges i den utsträckning som det är tänkt då detta behovsprövas i vrkligheten. En papperstiger som gör att allt fler inte når upp till den gräns där man får bostadstillägget.

Sedan har socialförsäkringarna urholkats så mycket att dom inte är värda namnet. T ex. arbetsskadeförsäkringen och livräntan efter godkänd arbetsskada.

Fina ord på ett papper, men när verkligheten sedan kommer så får man kalla handen direkt. Ofta säger dom flesta som nekar sjuka eller skadade att, "du har degenerativa skador ( åldersbetingade skador) efter en olycka på arbetet. Därför har alla aktörer urholkat allas våra trygghetssystem till noll. Man får uppfattningen att förtroendet har försvunnit när dina företrädare inte ens hjälper eller stöttar dig. Detta gäller myndigheter också.

Jag tycker att försäkringen fungerar inte. Ingen hjälper att skriva rätt ansökan. Ingen som berättar om försäkringar och till vilken myndighet ska man vända sig. Har erfarenhet av detta.

det låter väldigt bra men fungerar inte alls pengar behövs väl till arbetsgivare och högre chefer det finns ingen rättvisa vet av egen erfarenhet

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-10-07. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.