Har jag rätt till kompensation?

|Sedan 1999 är jag anställd som kock i en kommun och sedan 2003 som husmor och arbets­ledare på en skola. Vi har 500 barn plus personal och köket på skolan är trångt. Det går inte att använda liftmaskin eller vagn när man fixar varor till respektive platser.
För ett år sedan fick jag diagnosen fibromyalgi och utmattningssyndrom efter långvarig smärta, innan jag visste att jag var utbränd. Skolan byter rektor vartannat år. Jag har ­klagat över dålig arbetsmiljö, men ingen ser och hör mig.
Nu vill Försäkringskassan inte godkänna mina sjukintyg. I ett års tid var jag sjukskriven på 25 procent. Lönen var på 75 procent, men jag hade inte mindre jobb för det!
Jag har bestämt mig för att sluta. Har jag rätt till ekonomisk kompensation?
/Trött kommunalare

SVAR: Det är tråkigt att du blivit sjuk och att ingen har lyssnat på dig när du framfört dina problem med arbetsmiljön. Din arbetsgivare har en skyldighet utifrån arbetsmiljölagen att anpassa arbetsplatsens utrustning så att arbetet fungerar. Du behöver ta kontakt med ditt skyddsombud eller huvudskyddsombud för att någon ska kunna titta på dina arbetsförhållanden. 

Du skriver också att Försäkringskassan inte vill godkänna dina läkarintyg. I den frågan ska du vända dig till ditt lokala fack, som kan hjälpa dig med att överklaga Försäkringskassans beslut.

Jan Rehn,
ombudsman på Kommunal

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2017-03-21 16:47