Har jag rätt till semester?

|Jag är anställd på ett privat boende och har varit sjukskriven i 18 månader. Jag undrar nu om jag har rätt till semesterdagar trots att jag är sjukskriven? Undrar också om det finns något som motsvarar AGS försäkring på privat boende, eftersom jag varit sjukskriven så länge. Jag har frågat min arbetsgivare, men svaret var att det inte finns något avtal liknande AGS.
/Privatanställd medlem

SVAR: Frånvaro från arbetet på grund av sjukdom är semesterlönegrundande om frånvaron inte överstiger 180 dagar eller om den beror på arbetsskada. AGS försäkring eller motsvarande försäkring bygger på att din arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal. Om så inte är fallet kan din arbetsgivare ändå teckna en sådan försäkring. 

Lars-Sture Johansson,
­ombudsman på Kommunal

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2017-01-31 15:00